EIF-ohjelma; tuki LDC-maiden kauppakapasiteetin vahvistamiseksi
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 29.11.2013

EIF-ohjelma; tuki LDC-maiden kauppakapasiteetin vahvistamiseksi

Kuvaus

Enhanced Integrated Framework (EIF) -ohjelma auttaa vähiten kehittyneitä maita hyötymään kansainvälisestä kaupasta. Se on 47 vähiten kehittyneen maan (LDC), seitsemän kansainvälisen järjestön ja 23 avunantajamaan yhteinen ohjelma, jonka tarkoituksena on auttaa vähiten kehittynietä maita osallistumaan kansainväliseen kauppaan ja hyötymään sen tarjoamista mahdollisuuksista. Oleellinen osa EIF-ohjelmaa on koordinointiprosessi, jonka avulla identifioidaan kaupan kehittämisen prioriteettihankkeet ja sisällytetään ne kunkin maan omiin köyhyyden vähentämisstrategioihin. Varsinaisen EIF-ohjelman mukaisen rahoituksen lisäksi pääosan hankerahoituksesta pitäisi tulla avunantajilta kahdenvälisten ohjelmien ja kansainvälisten rahoituslai-tosten kautta. Suomi on katsonut tärkeäksi tukea EIF:n toimintaa, koska sillä on keskeinen ja näkyvä asema kansainvälisen Aid for Trade –aloitteen edistämisessä etenkin LDC-maissa ja se lisää koordinaatiota avunantajamaiden ja LDC-maiden välillä. Suomi on ollut myös aktiivisesti mukana vaikuttamassa ohjelman toimintaan ja saanut korkeantason näkyvyyttä itselleen EIF:n ohjauskomiteassa. Uudistettu EIF -ohjelma käynnistyi varsinaisesti huhtikuussa 2010. Sen toiminta on sen jälkeen edennyt ripeasti ja nykyisin EIF ohjelma on aktiivinen 70 prosentissa LDC-maista. EIF-ohjelman myötä kauppasektorin merkitys on noussut ja peräti 90 prosentissa EIF-maista kauppa on integroitu kansallisiin kehitys ja köyhyyden vähentämisstrategioihin verrattuna 56 prosentiin vuonna 2009. Myös marraskuussa 2012 valmistununeen ulkopuolisen väliarvion mukaan EIF-ohjelmalla on ollut merkittävää vaikutusta LDC-maissa kauppasektorien kapasiteetin kehittämisessä. Esitetään, että EIF-ohjelmalle myönnetään yhteensä 5,0 milj. EUR tuki, jolla katetaan rahoituskausi 2013-2015. EIF ohjelma on ollut yksi Suomen keskeisimmistä monenkeskisen AFT-tuen rahoituskanavista. Suomi on ollut myös aktiivisesti mukana vaikuttamassa ohjelman toimintaan ja saanut korkeantason näkyvyyttä itselleen EIF:n ohjauskomiteassa. Esitetään, että EIF-ohjelmalle myönnetään yhteensä 5,0 milj. EUR tuki, jolla katetaan rahoituskausi 2013-2015.

Lisätietoa

www.enhancedif.org

Rahoituspäätös  29.11.2013

5 000 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Kauppapolitiikka ja -hallinto 100%

Tuen tyyppi

Avustukset erityisiin ohjelmiin ja rahastoihin, hallinnoitu kv. järjestön kautta (monenkeskinen tai kansalaisjärjestö)

Rahoituskanava

Yhdistyneet kansakunnat

Ota yhteyttä

tuo-10

Rahoituskohteen numero

89892281

Tunnus

UHA2013-006076

Sivua muokattu

12.12.2013