Toiminta-avustus Suomen UNICEF-yhdistykselle
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 06.03.2017

Toiminta-avustus Suomen UNICEF-yhdistykselle

Kuvaus

Järjestö on YK:n lastenjärjestön UNICEFin kansallinen komitea Suomessa. UNICEF on lapsen oikeuksien sopimuksen valvoja ja sopimus on pohjana sekä ohjelmatyölle että vaikuttamistyölle sekä kotimaassa että ohjelmamaissa. Suomen UNICEF kerää varoja kehitysmaiden lasten hyvinvoinnin edistämiseksi toteutettavia UNICEFin ohjelmia varten. Järjestön kerätyistä varoista vähintään 75 % menee UNICEFin yleiseen lastenrahastoon. Lisäksi Suomen UNICEF tekee merkittävää kehityskasvatus- ja viestintätyötä fokusoiden YK:n vuosituhattavoitteisiin sekä näitä seuraaviin kestävän kehityksen tavoitteisiin, erityisesti lapsen aseman ja oikeuden näkökulmasta. Vuoden 2016 aikana Suomen UNICEF mm. järjesti kehityskasvatusluentoja oppilaitoksissa vapaaehtoisia hyödyntäen, ja tavoittaen 51 000 oppilasta ja opettajaa. Lapsia ja nuoria osallistettiin kehityskysymyksiin myös pilottivideopajan kautta. Myös yliopisto-opiskelijat eri kauppatieteellisissä tiedekunnissa saivat koulutuspaketin käyttöönsä. UNICEF järjesti koulutuksia ja osallistui avaintilaisuuksiin sekä vuorovaikutukseen yritysten ja erinäisten sidosryhmien kanssa. Tuella kasvatettiin myös kehitysviestintämateriaalivalikoimaa uusin tuotoksin. Vuonna 2017 Suomen UNICEF käyttää toiminta-avustuksen yleishallintokuluihinsa sekä viestintä- ja globaalikasvatustoimintaansa. UM:n tuki kohdistuu erityisesti a) VGK-toimintaan, b) ihmisoikeusperustaiseen kehityskasvatukseen ja siitä kouluttamiseen, c) vapaaehtoisten kasvatukselliseen kouluttamiseen, d) yritysvastuuviestintään ja innovaatioyhteistyöhön ja e) kestävän kehityksen videoiden luomiseen yhdessä lasten ja nuorten kanssa. Tuen määrä vuodelle 2017 on 249 500e. Toiminta-avustusta suomalaisille YK-taustaisille järjestöille on myönnetty 80-luvulta saakka ja tukimuodolla on ollut vuoteen 2016 saakka erillinen budjettirivi valtion talousarvioesityksessä.

Lisätietoa

www.unicef.fi

Rahoituspäätös  06.03.2017

226 920 €

Kohdealue

Kehitysmaat

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Kehitystietoisuuden edistäminen (sektoreittain kohdentamaton) 100%

Tuen tyyppi

Kehitystietoisuuden edistäminen

Rahoituskanava

Suomen UNICEF-yhdistys ry

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

89818501

Tunnus

UHA2017-000242

Sivua muokattu

16.08.2017