Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 13.07.2015

UNDP kansallisen evaluointikapasiteetin kehittämisen konferenssi (NEC)

Kuvaus

UNDP järjestää neljännen kansallisen evaluointikapasiteetin kehittämiskonferenssin Thaimaassa yhdessä hallituksen kanssa 2015. Konferenssien pääasiallinen kohderyhmä ovat julkisen politiikan evaluoinnista vastaavat virkamiehet. Konferenssisarjan yleisenä tavoitteena on tarjota foorumi keskusteluille evaluointitoiminnan kokemuksista ja haasteista kansallisella tasolla ; antaa osanottajille mahdollisuus oppia muiden maiden kokemuksista; ja fasilitoida pidemmän aikavälin yhteistyötä etelä-etelä- tai kolmikantakumppanuuksilla julkisen politiikan evaluoinnin vahvistamisessa. Vuoden 2015 NEC konferenssin sisältö heijastelee sekä uuden globaalin kehitysagendan ja SDG-tavoitteiden määrittelyä että evaluoinnin kansainvälisen teemavuoden aikana määriteltävää globaalia evaluointiagendaa vuosille 2016-2020. Konferenssin teema on ”Blending Evaluation Principles with Development Practices to Change People’s Lives”. Konferenssin tukeminen on osa EVA-11n pitkäaikaisempaa tukea kehitysmaiden evaluointikapasiteetin vahvistamiselle. Tätä kehitysmaiden julkisen hallinnon virkamiehille kohdentuvaa tukea täydennetää muilla, erityisetsi kansalaisyhteiskunnalle suunnattavalla tukihankkeilla.

Rahoituspäätös  13.07.2015

100 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Julkisen sektorin toiminta ja hallinnointi 100%

Rahoituskanava

YK:n kehitysohjelma

Ota yhteyttä

eva-11

Rahoituskohteen numero

89892658

Tunnus

UHA2015-020530

Sivua muokattu

30.07.2015