Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 14.06.2013

Evaluointikapasiteetin kehittäminen

Kuvaus

Korkealaatuiset evaluoinnit, erityisesti niiden tulosten entistä parempi hyödyntäminen, edellyttävät henkilöstön osaamista ja instituutioiden kapasiteettia sekä Suomessa että yhä enenevästi myös yhteistyömaissamme. EVA-11:n työohjelmaan sisältyy useita elementtejä, joiden tavoitteena on evaluointiosaamisen ja kapasiteetin kehittäminen kotimaassa ja osallistuminen kv. tason aloitteisiin. Toiminnot kattavat UM:n henkilöstön evaluointikoulutuksen, EVA-11 asiantuntijatehtävissä toimivien perus- ja jatkokoulutuksen, evaluaattoreiden koulutuksen sekä Suomen yhteistyöinstituutioiden henkilöstön koulutusta. Vuonna 2013 valmistuu uusi evaluointiohjeisto, jonka käyttöönottokoulutus järjestetään syys-lokakuussa 2013. Kehitysmaiden kapasiteetin kehittäminen on osa OECD/DAC:n evaluointiverkoston EVALNET:n työohjelmaa. Suomi on vetovastuussa EVALNET:n kapasiteetin kehittämistyöryhmästä 2012-2013. Evaluointikapasiteetin kehittämiseksi Suomi osallistuu kv järjestöjen aloitteisiin, joiden puitteissa kehitysmaita voidaan tukea vertaisoppimisessa ja yhdessä muiden avunantajien kanssa.

Rahoituspäätös  14.06.2013

100 000 €

Toimiala

  • Sektoreittain erittelemätön 100%

Ota yhteyttä

avs-keo

Rahoituskohteen numero

89889001

Tunnus

UHA2013-002906

Sivua muokattu

06.09.2013