Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 18.06.2015

KV.RAH.LAIT/Rahoituslaitospolitiikan vaikuttavuuden vahvistaminen

Kuvaus

Suomen kehityspolitiikan tärkeimpiä vaikutuskanavia kehityspankeissa ovat pääomakorotus- ja lisärahoitusneuvottelut, johtokuntatyö ja johtokuntatoimiston työhön osallistuminen, Maailmanpankin kehityskomitea, kehityspankkien vuosikokoukset sekä niiden yhteydessä järjestettävät tapaamiset esimerkiksi Maailmanpankin kumppanuusohjelmiin ja temaattisiin rahastoihin liittyen . Innovatiiviset rahoitusmekanismit ovat kasvava elementti kv. kehitysrahoituksessa ja ne on nostettu korkeammalle uuden kehityspoliittisen ohjelman toimeenpanossa. Suomen osallistuminenWorld Development Reportin (WDR) laadintatyöhön on tarkoitus korvata tästä ohjelmasta. Rahaa varataan myös ulkopuoliseen konsulttiapuun, selvityksiin sekä virkamiesten/neuvonantajien ja/tai edustustojen virkamiesten/erityisasiantuntijoiden matkoihin Suomen tekemän työn vaikuttavuuden varmistamiseksi ja vahvistamiseksi kehitysrahoituslaitosten yksikkö on perustanut ohjelman, jolla rahoitetaan neuvottelu-, suunnittelu-, ja vuorovaikutustoimintaa.

Rahoituspäätös  18.06.2015

120 000 €

Toimiala

  • Hallintokulut 100%

Rahoituskanava

Muut toteuttajat

Ota yhteyttä

keo-50

Rahoituskohteen numero

80700180

Tunnus

UHA2015-020545

Sivua muokattu

13.07.2015