Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 25.05.2015

YK:n aavikoitumissopimuksen jäsenmaksu (UNCCD)

Kuvaus

YK:n aavikoitumissopimus (UNCCD) on oikeudellisesti sitova kansainvälinen sopimus, joka yhdistää kestävän maankäytön sekä ympäristö- ja kehityskysymykset. Sopimuksen tavoitteena on torjua aavikoitumista ja lievittää kuivuuden vaikutuksia, erityisesti Afrikassa. Sopimus astui voimaan vuonna 1996 ja siinä on tällä hetkellä 195 osapuolta. Suomi ratifioi sopimuksen vuonna 1995. YK:n aavikoitumissopimuksen osapuolikokous pidetään 2- vuotiskausittain, jossa päätetään budjetista soveltaen YK:n taakanjakokäytäntöä. Suomen maksuosuus YK:n aavikoitumissopimuksen perusbudjetista vuonna 2015 on 39 102 euroa.

Rahoituspäätös  25.05.2015

39 102 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Aavikoitumisen torjunta
  • Ympäristöapu
  • Biodiversiteetin vaalinta
  • Ilmastonmuutoksen hillintä
  • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Ympäristöpolitiikka ja -hallinto 100%

Rahoituskanava

YK:n kuivuus- ja aavikoitumiststo

Ota yhteyttä

keo-60

Rahoituskohteen numero

89800105

Tunnus

UHA2015-016052

Sivua muokattu

15.06.2015