Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 03.06.2013

Post 2015 - tuki

Kuvaus

Tavoitteena on mahdollistaa Suomen osallistuminen kestävän kehityksen konferenssin (Rio +20) tulosten seurantaan ja toteuttamiseen liittyviin jatkoprosesseihin ml. kestävän kehityksen tavoitteiden (SDG) laadintaan. Tuki tulisi koostumaan matkoista, seminaareista sekä konsulttitoimeksiannoista.

Rahoituspäätös  03.06.2013

200 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Ympäristöapu
  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Sektoreittain erittelemätön 40%
  • Ympäristöpolitiikka ja -hallinto 60%

Rahoituskanava

Suomen julkinen sektori

Ota yhteyttä

keo-60

Rahoituskohteen numero

89892223

Tunnus

UHA2013-000715

Sivua muokattu

06.06.2013