Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 25.02.2015

OCHA/Yleisrahoitus

Kuvaus

Suomen yleisavustus YK:n humanitaarisen avun koordinaatioyksikölle OCHA (Office for the Coordination of Humanitarian Affairs) vuosina 2015-2018 yhteensä 14 miljoonaa euroa (3,5 miljoonaa euroa vuosittain). OCHA vastaa kansainvälisen yhteisön ja erityisesti YK-järjestelmän humanitaarisen avun koordinaatiosta sekä voimavarojen mobilisoinnista luonnonkatastrofi- ja kriisitilanteissa. Vaikka OCHA on osa YK-sihteeristöä, pitkälti yli 90% sen budjetista perustuu vapaaehtoiseen rahoitukseen. Humanitaarisen avun linjauksen (2012) mukaisesti Suomi korostaa YK:n johtavaa roolia humanitaarisen avun koordinoijana. Suomen rahoituksen lähtökohtana on, että tehokkaalla ja oikea-aikaisella, tarpeisiin perustuvalla humanitaarisella avulla voidaan merkittävästi lieventää humanitaaristen kriisien ja katastrofien vaikutuksia. Suomen rahoitus nousee vuositasolla 500 000 eurolla, mikä johtuu pitkälti kriisien ja toimintaympäristön vaikeutumisesta.

Rahoituspäätös  25.02.2015

14 000 000 €

Toimiala

  • Hätäapu (ei elintarvike- tai pakolaisapu) 100%

Rahoituskanava

YK:n humanitaaristen asioiden koordinointitoimisto

Ota yhteyttä

keo-70

Rahoituskohteen numero

81101201

Tunnus

UHA2015-007588

Sivua muokattu

06.03.2015