Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 31.10.2014

Global Equality Fund (GEF); LHBTI-oikeuksien edistäminen erityisesti Afrikassa

Kuvaus

LHBTI-ihmisten asema on useissa maissa haavoittuva, ja heihin kohdistuu monenlaista syrjintää. Suomen ihmisoikeuspolitiikan tavoitteena on edistää LHBTI-oikeuksia. Yhdysvaltain v. 2011 perustama Global Equality Fund tukee ohjelmia, jotka edistävät homojen, lesbojen, bi- ja transeksuaallien (LHBT) ihmisten oikeuksia maailmanlaajuisesti. Rahastoa hallinnoi USA:n ulkoministeriö yhteistyössä kansalaisjärjestöverkoston ja rahoittajavaltioiden kanssa. Rahasto tukee kolmen seuraavan osa-alueen kautta kansalaisjärjestöjen työtä kentällä: kapasiteetin vahvistaminen ja tekninen tuki (74%); nopean toiminnan apu "Dignity for all"- rahaston kautta (17%) ja paikallisten kansalaisjärjestöjen tukeminen pienavustuksin (9%). Suomen rahoitus ohjataan mm. ihmisoikeuksien universaalisuutta korostaville ja syrjimättömyyttä edistäville LHBTI hankkeille erityisesti Afrikan maissa (mm. Kenia, Uganda). Edunsaajina ovat paikalliset LHBTI-järjestöt ja -toimijat tuettavissa maissa. Tavoitteena on LHBTI-oikeuksien vahvistaminen, ko. ihmisten ja ryhmien yhteiskunnallinen voimaannuttaminen ja viranomaiskoulutus.

Rahoituspäätös  31.10.2014

1 000 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Ihmisoikeudet 100%

Rahoituskanava

Muut toteuttajat

Ota yhteyttä

pol-40

Rahoituskohteen numero

29892352

Tunnus

UHA2014-001521

Sivua muokattu

12.11.2014