Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 12.02.2018

Viestintä ja kehitys -säätiö, Parempaa journalismia Somalian median ammattimaisuutta vahvistamalla

Kuvaus

Hankkeen pitkän aikavälin tavoitteena on parantaa kansalaisten tiedonsaantia ja edistää rauhaa ja demokratiaa Somaliassa kohentamalla somalialaisten journalistien ammattitaitoa ja tukemalla maan valtiollisen median asteittaista siirtymistä kohti journalistisesti riippumatonta julkisen palvelun tiedonvälitystä. Yhdessä Somalian journalistiliiton kanssa järjestetään 12 koulutusta, joihin osallistuu 300-400 journalistia Mogadishusta ja kaikista Somalian osavaltioista. Somalian kansallistelevision SNTV:n toimittajille, tuottajille ja tekniselle henkilökunnalle järjestetään kahdeksan koulutusjaksoa heidän työpaikallaan Mogadishussa. Koulutusten tavoitteena on 1) parantaa SNTV:n ohjelmien tuotantoprosesseja ja teknistä laatua, 2) kohentaa somalialaisten journalistien työoloja ja tietoisuutta työhön liittyvistä turvallisuusriskeistä ja 3) vahvistaa naistoimittajien ammattitaitoa ja ammatillista itsetuntoa. Hankkeen koulutukset toteutetaan osallistavasti ja vertaisoppimista hyödyntäen. Kouluttajina toimivat kokeneet suomalaiset ja somalialaiset toimittajat. Hankkeella pyritään viemään Somaliaan suomalaisen median parhaita käytäntöjä julkisen palvelun yleisradiotoiminnassa sekä työoikeuksien, ammattietiikan ja tasa-arvon edistämisessä työpaikoilla. Hankkeen tuloksena journalistien osaamisen odotetaan lisääntyvän. Tavoitteena on, että SNTV:N uutistuotanto monipuolistuu ja toimituksellinen riippumattomuus kasvaa. Ammatillisen ymmärryksen syventyminen, kohentuneet työolot ja parantunut fyysinen ja taloudellinen turvallisuus edesauttavat objektiivisempaa raportointia ja vähentävät aiemmin yleisiä ammattietiikan vastaisia työtapoja. Naistoimittajien taitojen ja itsetunnon vahvistumisen myötä mediassa raportoidaan asioista yhä useammin myös naisten ja tyttöjen näkökulmasta. Suuri yleisö hyötyy aiempaa tasapuolisemmasta ja ammattitaitoisemmasta tiedonvälityksestä.

Rahoituspäätös  12.02.2018

75 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Vapaa tiedonkulku 100%

Rahoituskanava

Viestintä ja kehitys -säätiö

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

29892441

Tunnus

UHA2018-000168

Sivua muokattu

05.03.2018