Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 27.03.2015

South Centren ja Suomen välinen kestävää kehitystä koskeva yhteistyöohjelma

Kuvaus

South Centre on kehitysmaiden hallitusten perustama keskeinen think-tank globaalikysymyksissä. Tämä hanke on jatkoa aiemmalle yhteistyölle eri teemojen alla ja sen tarkoituksena on vahvistaa yhteistyötä Suomen ja South Centren välillä kestävän kehityksen edistämisessä maailmanlaajuisesti ja erityisesti kehitysmaissa. Aiemmat hankkeet ovat mm. auttaneet kehitysmaita osallistumaan aktiivisemmin ilmasto- ja Rio+20 – neuvotteluihin, erityisesti South Centre tuki kehitysmaiden neuvottelijoita Vihreän ilmastorahaston perustamisen aikana siihen liittyvien konkreettisten ehdotusten luomisessa. Kehitysmaiden toimeenpanovalmiuksien tukemisen ohella hanke sisältää dialogikomponentin, joka mahdollisesti laajenee myös näiden kahden tahon ulkopuolelle. Toimeenpanovalmiuksien tukemisen alla South-Center mm. auttaa maita niiden kansallisten ilmastosuunnitelmien teossa ja tukee kehitysmaiden valmistautumista kestävän kehityksen neuvotteluprosesseihin politiikka-analyysien ja työpajojen kautta. Kestävän kehityksen ollessa pääteemana sen alle on valittu seuraavat alateemat: ilmastonmuutos, Rio+20 seuranta ja post-2015 agenda sekä sosiaaliset kysymykset. Hanke tulee kestämään kolme vuotta (keväästä 2014 kevääseen 2017). Hankkeen vuosibudjetti on 700 000 euroa. Suomen rahoituksen ohella South Centre saa tukea myös muilta tahoilta mukaan lukien kehitysmailta.

Rahoituspäätös  27.03.2015

1 400 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Ympäristöapu
  • Ilmastonmuutoksen hillintä
  • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen

Toimiala

  • Ympäristöpolitiikka ja -hallinto 100%

Rahoituskanava

South Centre

Ota yhteyttä

keo-60

Rahoituskohteen numero

89892404

Tunnus

UHA2015-008461

Sivua muokattu

22.04.2015