Humanitaarinen apu; WFP:n yleisavustus
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 17.02.2014

Humanitaarinen apu; WFP:n yleisavustus

Kuvaus

Maailman ruokaohjelma WFP on YK:n ruoka-avusta vastaava ohjelma. Suomi tukee WFP:tä koska se on yksi keskeisimpiä ja tehokkaimpia humanitaarisen avun toimijoita kriisitilanteissa. WFP onkin yksi Suomen humanitaarisen avun suurimmista kanavista. WFP:llä on kaksoismandaatti, jonka mukaisesti se käyttää ruoka-apua humanitaarisen toiminnan lisäksi taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen tukemiseen. Yleisavustus on joustavaa rahoitusta, jota järjestö voi kohdentaa sinne missä tarve on suurin.

Rahoituspäätös  17.02.2014

29 000 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat

Toimiala

  • Hätäapu (elintarvike) 100%

Tuen tyyppi

Yleisavustukset monenkeskisille järjestöille (ODA-kelpoiset)

Rahoituskanava

Maailman elintarvikeohjelma

Ota yhteyttä

keo-70

Rahoituskohteen numero

89892386

Tunnus

UHA2014-000216

Sivua muokattu

03.03.2014