Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 04.12.2015

KV.RAH.LAIT/Maailmanpankki;asiantuntijaohjelma

Kuvaus

Asiantuntijaohjelman (Donor Funded Staffing Program, DFSP) tukijamaat ovat seuraavat: Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Islanti, Itävalta, Saksa, Ranska, Sveitsi, Italia, Espanja, Kuwait, Japani, Korea (14 kpl). Myös Hollanti on liittymässä (syyskuu 2015 tieto) mukaan. Suomen ja Maailmanpankin välinen sopimus asiantuntija-avusta solmittiin 30.6.2004. Maailmanpankin palveluksessa on ollut kaikkiaan 19 (9 naista ja 10 miestä) Mid Career Level -tasoista suomalaisasiaintuntijaa vuosina 2004-2015.Suomi on rahoittanut ohjelmaa n. 6 miljoonalla eurolla. Suomalaisia Mid Career Level -asiantuntijoita on työskennellyt Maailmanpankissa seuraavilla sektoreilla: gender-, ihmisoikeus-, metsä-, maankäyttö-, ympäristösektori sekä uusimpana vammaissektori, jolla asiantuntija aloittaa v. 2015 syksyllä. Suunnitelmissa on myös koulutus- ja yksityissektoreiden lisääminen valikoimaan.Asiantuntijaohjelma on tehokas vaikuttamisen väline ja sitä kautta on mahdollista sisällyttää suomalaista know-how’ta Maailmanpankkiin. Maailmanpankki on korkeasti arvostettu kehitysyhteistyön osaaja. Asiantuntija, ministeriö ja ao. sektori voi hyödyntää Maailmanpankista saatua työkokemuksesta ja yhteyksiä. Asiantuntijaohjelman tukijamaat hoitavat rekrytoinnin itse. Suomi on ulkoistanut rekrytoinnin Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMOlle 30.6.2016 saakka.Asiantuntija työskentelee Maailmanpankissa aluksi kaksi vuotta, johon on mahdollista saada vuoden jatkokausi, mikäli Maailmanpankki sitoutuu maksamaan seuraavat kaksi vuotta eli toimikausi kestää 2-5 vuotta. Maailmanpankilta saadun palautteen mukaan suomalaisasiaintuntijat ovat korkeasti arvostettuja, josta osoituksena on, että moni on siirtynyt Maailmanpankin palkkalistoille.

Lisätietoa

www.worldbank.org/dfsp

Rahoituspäätös  04.12.2015

1 600 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Ympäristöapu

Toimiala

  • Rahoituspolitiikka ja -hallinto 100%

Rahoituskanava

Maailmanpankkiryhmä

Ota yhteyttä

keo-50

Rahoituskohteen numero

80700130

Tunnus

UHA2015-024941

Sivua muokattu

14.12.2015