Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 10.02.2015

Helsinki Prosessi / Brookings Institutions –seminaari; HP:n kokemusten hyödyntäminen post-2015 agendan toimeenpanossa

Kuvaus

Helsinki-prosessi käynnistettiin Suomen ja Tansanian yhteisestä aloitteesta v. 2002. Sen laajempi vaihe päättyi v. 2008 loppuraportin luovuttamiseen YK:n pääsihteerille. Tämän jälkeen toimintaa on jatkettu suuntaamalla huomio yksittäisten globaalien ongelmien ratkaisujen helpottamiseen monitoimijadialogin kautta, viimeksi kansainvälisiä investointeja koskien. Helsinki-prosessi on parantunut globaalihallintoa tarjoamalla avoimen ja epävirallisen foorumin monitoimijadialogille. Erityisesti sen ponnistelut ovat kohdentuneet etelän ja pohjoisen välisen dialogin vahvistamiseen ja kehitysmaiden aseman parantamiseen kansainvälisessä päätöksenteossa. Keväällä 2015 yhteistyössä amerikkalaisen Brookings-instituutin kanssa Washington D.C:ssä järjestettävä kansainvälinen seminaari pyrkii selvittämään, millä tavalla Helsinki-prosessin toimintamallia ja kokemuksia voitaisiin hyödyntää uuden post-2015 kestävän kehityksen agendan toimeenpanossa. Seminaari tulee ennen muuta kohdentumaan Helsinki-prosessissa keskeisesti esille olleisiin teemoihin, poliittisen tahdon ja rahoituksen mobilisointi sekä monitoimijamallin käytöstä saadut kokemukset.

Rahoituspäätös  10.02.2015

155 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Ympäristöapu
  • Aavikoitumisen torjunta
  • Biodiversiteetin vaalinta
  • Ilmastonmuutoksen hillintä
  • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Monisektoriapu 100%

Rahoituskanava

Yliopisto, tutkimuslaitos tai asiantuntijaryhmä

Ota yhteyttä

pol-50

Rahoituskohteen numero

89892587

Tunnus

UHA2014-054826

Sivua muokattu

13.02.2015