Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 18.05.2015

Ihmisoikeuskoulutus

Kuvaus

Valtionavustuksella tuetaan noin kahdeksan kehitysmaista kotoisin olevan henkilön osallistumista avustuksensaajan järjestämään asiantuntijakoulutukseen. Lisäksi valtionavulla mahdollistetaan kahden kehitysmaasta kotoisin olevan tutkijan 8- viikon tutkijajakso Åbo Akademin ihmisoikeusinstituutissa. Asiantuntijaosallistujat valitaan tutkijoiden, opettajien, virkamiesten ja juristien keskuudesta. Osallistujille annetaan mahdollisuus syventää tietoisuuttaan ihmisoikeuksien edistämisestä ja erilaisista kansainvälisistä ja kansallisista mekanismeista ihmisoikeuksien täytäntöön panemiseksi ja suojelemiseksi. Aiempina vuosina kursseille valitut henkilöt ovat olleet avainasemissa yliopistoissa, valtionhallinnossa ja kansalaisjärjestöissä. Osallistujat tulevat ODA- kelpoisista (OECD:n kehitysapukohdemaalista, ODA-DAC) maista Afrikasta, Latinalaisesta Amerikasta ja Aasiasta. Näin suurin hyöty koulutuksista kohdistuu suoraan laajennettuun ihmisryhmään kehitysyhteistyömaissa. Valtionavustuksella järjestetään kaksi erillistä koulutusta: 1) Syventävä koulutus kehityskysymyksistä ja ihmisoikeuksista (17–21.8.2015) 2) Syventävä koulutus taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien oikeuskelpoisuuden vahvistamisesta (16–20.11.2015) Kurssit vastaavat sisällöllisesti ulkoasianhallinnon ihmisoikeusstrategian painopisteitä, siltä osin kun ne tähtäävät taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien edistämiseen ja oikeuskelpoisuuden vahvistamiseen ja kehityspoliittisen toimenpideohjelman toteuttamiseen edistämällä ihmisoikeusperustaista kehitystä. Syrjimättömyys, sukupuoltenvälinen tasa-arvo ja eriarvoisuuden vähentäminen ovat Suomen ihmisoikeusstrategian ja kehityspoliittisen toimenpideohjelman. TSS-oikeuksien toteutuminen yhdenvertaisesti on avainkysymys laajemman eriarvoisuuden ja köyhyyden vähentämisessä.

Lisätietoa

https://www.abo.fi/fakultet/humanrightscourses(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Rahoituspäätös  18.05.2015

42 543 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Ihmisoikeudet 100%

Rahoituskanava

Institut för mänskliga rättigheter

Ota yhteyttä

pol-40

Rahoituskohteen numero

89892237

Tunnus

UHA2015-007145

Sivua muokattu

02.06.2015