Kv. maatalouden kehittämisrahasto (IFAD); pienviljelyn ilmastonmuutossopeutumisohjelma (ASAP)
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 12.12.2013

Kv. maatalouden kehittämisrahasto (IFAD); pienviljelyn ilmastonmuutossopeutumisohjelma (ASAP)

Kuvaus

Ilmastonmuutos on merkittävä haaste maailman n. 500 miljoonalle pienviljelijälle, jotka vastaavat jopa 80 prosentista köyhimpien maiden ruoantuotannosta ja muodostavat huomattavan osan maailman köyhistä. Ilmastonmuutoksen myötä äärimmäisten sääilmiöiden odotetaan lisääntyvän, mikä yhdessä heikkenevien vesivarojen, maan pilaantumisen ja hupenevan biodiversiteetin kanssa uhkaa pienviljelijöiden toimeentuloa. Pienviljelijät asuvat usein ilmastonmuutoksen kannalta kaikkein haavoittuvimmilla alueilla, ilman maan hallintaan ja luonnonvarojen käyttöön liitttyviä oikeuksia, mikä lisää riskejä. Vähäisestä omaisuudestaan johtuen pienviljelijöillä on myös heikommat edellytykset selvitä ilmastoperäisistä shokeista. Kv. maatalouden kehittämisrahaston (IFAD) 9. lisärahoitusneuvotteluissa sovittiin, että IFAD keskittyy vahvasti pienviljelijöiden ilmastonmuutossopeutumisen tukemiseen IFAD 9-rahoituskaudella. Tämän tavoitteen tukemiseksi IFAD perusti 2012 monivuotisen, kumppanuuteen perustuvan Adaptation for Smallholder Agriculture Programme-rahoitusikkunan (ASAP) yhteisrahoituksen mobilisoimiseksi ilmastokomponenttien vahvistamiseen IFAD:in säännöllisessä työohjelmassa. ASAP on ilmastonmuutokseen ja ympäristöön korvamerkittyä rahoitusta kehitysmaiden pienviljelijöille. ASAP kytkeytyy IFAD:in tavanomaisiin investointiprosesseihin ja hyödyntää siten järjestön olemassa olevia suunnittelu-, hallinto- ja seurantajärjestelmiä. ASAP-rahoitus lasketaan osaksi IFAD 9-lisärahoitusta. ASAP:in avulla IFAD tähtää menestyksekkäiden, maatalouden tuottavuuden nostamisen sekä ilmastoriskien vähentämisen ja hajauttamisen yhdistävien hankkeiden laajentamiseen ja levittämiseen. Tavoitteena on vähintään 8 miljoonan pienviljelijän toimeentulon ja ilmastokestävyyden samanaikainen parantaminen. ASAP:in tavoitteiden saavuttamista seurataan 10 indikaattoria sisältävän tuloskehikon avulla.

Rahoituspäätös  12.12.2013

5 000 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen

Toimiala

  • Maatalouden kehittäminen 100%

Tuen tyyppi

Avustukset erityisiin ohjelmiin ja rahastoihin, hallinnoitu kv. järjestön kautta (monenkeskinen tai kansalaisjärjestö)

Rahoituskanava

Kv maatalouden kehittämisrahasto

Ota yhteyttä

keo-50

Rahoituskohteen numero

89892285

Tunnus

UHA2013-006440

Sivua muokattu

30.12.2014