Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,11.06.2013

IHOIK/Kv. ihmisoikeusjärjestöjen tuen arviointi

Kuvaus

Kansainvälisille ihmisoikeus- ja demokratiajärjestöille annettavan tuen käytön valmistelu, arviointi, hyödyntäminen ja kehittäminen. Ministeriö myöntää vuosittain temaattista tukea ihmisoikeus- ja demokratiatyötä tekeville kansainvälisille kansalaisjärjestöille. Vuonna 2013 tuen kokonaisarvo on 3,4 miljoonaa euroa. Valtioneuvoston tekemien linjausten mukaan tukea pyritään ohjaamaan aiempaa pienemmälle joukolle järjestöjä ja vastaavasti jäljelle jäävien järjestöjen kanssa tehtävää yhteydenpitoa ja yhteistyötä lisätään. Tuen oikeanlaisen käytön varmistamiseksi ja tehostamiseksi suoritetaan tietyin väliajoin evaluaatioita ja tehdään arviointimatkoja tuen kohteena oleviin järjestöihin ja niiden tuettaviin tai tuettaviksi aiottuihin hankkeisiin. Osaa järjestöistä on mahdollista tavata Helsingissä, mutta joidenkin kohdalla arviointimatka järjestön toimistoon tai hankekohteeseen on tarkoituksenmukaisempi ratkaisu. Suomi käyttää harkintansa mukaan Ulkoministeriön puitesopimuksen puitteissa KPMG:tä tarvittaessa rahoittamiensa kansainvälisten järjestöjen toiminnan arviointiin.

Rahoituspäätös  11.06.2013

90 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Ihmisoikeudet 100%

Rahoituskanava

Suomen julkinen sektori

Ota yhteyttä

pol-40

Rahoituskohteen numero

81208601

Tunnus

UHA2013-002071

Sivua muokattu

02.12.2013