Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 11.06.2013

INGO/Kansainvälinen kuntouttamisneuvosto kidutuksen uhreille

Kuvaus

Yleistuki International Rehabilitation Council for Torture Victims (IRTC) –järjestölle, joka perustettiin vuonna 1985 Rehabilitation and Research Center -järjestön kansainväliseksi elimeksi. Se on vuodesta 1997 lähtien toiminut itsenäisenä kidutuksen vastaista työtä tekevänä järjestönä. Järjestön, jonka toiminnan prioriteettina on mm. kidutuksen kokonaisvaltainen ymmärtäminen, päätavoitteena on kidutuksen uhrien kuntouttamisen mahdollistaminen, heidän oikeuteen pääsynsä edistäminen ja kidutuksen ehkäiseminen. Järjestön toiminnan lähtökohta on kansainvälisessä ihmisoikeusnormistossa ja se noudattelee YK:n kidutuksen vastaista sopimusta. Vaikka toimialue ymmärretään hyvin laajasti, keskitetään resurssit hyvin pitkälle kuntoutuskeskusten toimintaan.

Rahoituspäätös  11.06.2013

750 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Ihmisoikeudet 100%

Rahoituskanava

Muu INGO

Ota yhteyttä

pol-40

Rahoituskohteen numero

81805901

Tunnus

UHA2013-002058

Sivua muokattu

02.12.2013