Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 10.06.2013

IHOIK/International Centre for Transitional Justice

Kuvaus

Yleistuki International Centre for Transitional Justice – järjestölle (ICTJ), joka toimii laajojen ihmisoikeusloukkausten selvittämiseksi sekä sovinto- ja korvausjärjestelmien kehittämiseksi hirmuhallinnosta, laajoista ihmisoikeusloukkauksista ja väkivallasta tai pitkästä epädemokraattisesta perinteestä kärsineissä maissa. ICTJ avustaa väkivaltaan ja ihmisoikeusloukkauksiin kohdistuvassa syytetoiminnassa, loukkausten dokumentoinnissa mm. totuuskomissioiden avulla, väkivaltaan syyllistyneiden hallintokoneistojen purku- ja uudistustyössä, uhrien korvausjärjestelmien kehittämisessä sekä kansallisen sovun edistämisessä. ICTJ tekee myös paljon politiikkavaikuttamistyötä, tarjoaa tietoa, oikeudellisia ja politiikka-analyyseja ja strategiatutkimusta oikeus-ja totuuskomissioinstituutioille, kansalaisjärjestöille ja hallituksille. ICTJ toimii yhteistyössä paikallisten järjestöjen kanssa siirtymävaiheen hallinnon oikeudellisuuden sekä paikallisten voimavarojen vahvistamiseksi.

Rahoituspäätös  10.06.2013

750 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Lain ja oikeuden kehittäminen 100%

Rahoituskanava

Intl Centre for Transitional Justice

Ota yhteyttä

pol-40

Rahoituskohteen numero

81208701

Tunnus

UHA2013-002061

Sivua muokattu

02.12.2013