Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 11.06.2013

IHOIK/Tuki Minority Rights Groupille

Kuvaus

Hanketuki. Minority Rights Group International’lle(MRG) "Enhancing the effectiveness of minority advocates in developing countries" -hankkeelle, joka kohdistuu Afrikkaan ja Etelä-Aasiaan.Minority Rights Group International (MRG) on 1960-luvun puolivälissä perustettu kansainvälinen ihmisoikeusjärjestö, jonka tavoitteena on edistää vähemmistöjen ja alkuperäiskansojen oikeuksia sekä keskinäistä yhteistyötä. Järjestöllä on sekä tutkimustoimintaa että vähemmistöjen oikeuksiin liittyvää edunvalvontatoimintaa. MRG haluaa vahvistaa vähemmistöjen ja alkuperäiskansojen edustajien osallistumista päätöksentekoon; vaikuttaa kansallisen ja kansainvälisen lainsäädännön muuttamiseen syrjintää poistavasti; kehittää vähemmistö- ja alkuperäiskysymykset paremmin huomioivaa kehitysyhteistyötä; lisätä ymmärrystä ja tietoisuutta etnisistä suhteista; sekä toimia konfliktien estämiseksi ja oikeusvaltiokehityksen edistämiseksi.

Rahoituspäätös  11.06.2013

350 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Ihmisoikeudet 100%

Rahoituskanava

Muu INGO

Ota yhteyttä

pol-40

Rahoituskohteen numero

81200701

Tunnus

UHA2013-002055

Sivua muokattu

02.12.2013