Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 11.06.2013

IHOIK/Tuki Kansainväliselle lakimieskomitealle

Kuvaus

Hanketuki The International Commission of Jurists (ICJ)-järjestölle Operational Plan 2012–2015 -ohjelman sekä TSS-hankeen toimeenpanoon kehitysmaissa. ICJ on johtavia kansainvälisen oikeuden ja ihmisoikeuksien ensisijaisuutta, johdonmukaisuutta ja toimeenpanoa edistäviä kansainvälisiä kansalaisjärjestöjä. ICJ toimii kansainvälisen normiston kehittämiseksi ja antaa neuvontapalveluja normiston kansallisen toimeenpanon edistämiseksi. Järjestö pyrkii edistämään ihmisoikeuksia nimenomaisesti oikeusvaltioperiaatteen vahvistamisen avulla, mikä on yksi kestävän kehityksen peruspilareita. ICJ:n mukaan ihmisoikeuksien vahvistaminen on merkittävää myös köyhyyden vähentämisen kannalta

Rahoituspäätös  11.06.2013

670 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Lain ja oikeuden kehittäminen 50%
  • Ihmisoikeudet 50%

Rahoituskanava

Muu INGO

Ota yhteyttä

pol-40

Rahoituskohteen numero

81200501

Tunnus

UHA2013-002053

Sivua muokattu

02.12.2013