Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 08.05.2015

Tuki biodiversiteettisopimusten välisen yhteistyön vahvistamiseksi

Kuvaus

Luonnon monimuotoisuutta koskeva yleissopimus (Convention on Biological Diversity - CBD) teki osapuolikokouksessaan 2014 päätöksen luonnon monimuotoisuutta koskevien kansainvälisten ympäristösopimusten (biodiversiteettisopimukset) välisen yhteistyön vahvistamisesta. Tämä päätös tukee CBD:n 2011-2020 strategisen suunnitelman toimeenpanoa. Hankkeen tarkoituksena on edistää biodiversiteettisopimuksten välistä yhteistyötä, jotta niiden toimeenpano erityisesti kehitysmaissa helpottuu ja tehostuu. Tätä varten käynnistetään sopimusten osapuolimaiden välinen valmistelutyö, minkä on määrä johtaa suosituksiin sopimusten osapuolikokokuksille sopimusten välisten synergioiden tehostamiseksi. Ympäristösopimusten toimeenpanoa vahvistamalla tuetaan myös kehitysmaiden köyhien oikeutta puhtaaseen ympäristöön ja luonnon monimuotoisuudesta saataviin hyötyihin ml. ruokaturvaan. Hankkeen 200 000 euroa on määrä käyttää vuosina 2015-2016. Suomen rahoitus kohdentuu kehitysmaiden edustajien osallistumisen tukemiseen.

Rahoituspäätös  08.05.2015

200 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Biodiversiteetin vaalinta

Toimiala

  • Ympäristöpolitiikka ja -hallinto 50%
  • Luonnon monimuotoisuus 50%

Rahoituskanava

YK:n ympäristöohjelma

Ota yhteyttä

keo-60

Rahoituskohteen numero

89892609

Tunnus

UHA2015-012422

Sivua muokattu

18.06.2015