INGO/Metsäntutkimuslaitosten kansainvälinen liitto (IUFRO)
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 30.06.2014

INGO/Metsäntutkimuslaitosten kansainvälinen liitto (IUFRO)

Kuvaus

Tehostaa kehitysmaiden metsäntutkimusta koostamalla ja analysoimalla metsien, yhteiskunnan ja ympäristön suhteeseen pureutuva tutkimustietoa ja levittää tietoa tästä vuorovaikutuksesta ja tukea YK:n Metsäfoorumin (UNFF), UNFCCC:n, UNCCD:n ja CBD:n toimintaa tieteellisen tiedon välittämisen kautta osana Collaborative Partnership on Forests- kumppanuuden toimintaa. Metsäntutkimuslaitosten kansainvälisellä liitolla (IUFRO, International Union of Forest Research Organizations) on tunnustettu asema metsäntutkimuksen kansainvälisen yhteistyön edistäjänä sekä kehitysmaiden tutkimuslaitosten ja tutkijoiden kouluttajana. IUFROn 630 jäsenjärjestöön kuuluvat maailman kaikki merkittävimmät metsäntutkimuslaitokset, ml. Suomen metsäntutkimuslaitos METLA. Suomen ulkoasiainministeriön ja IUFROn välinen yhteistyösopimus solmittiin vuonna 2006 ja sen tavoitteena on tehostaa kansainvälisen tiedeyhteisön panosta kansainvälisiin metsäpolitiikkaprosesseihin, erityisesti YK:n metsäfoorumin työhön. IUFRO on tehnyt METLAn aloittamasta Maailman metsät, yhteiskunnat ja ympäristö -tutkimushankkeesta (Special Project on World Forests, Society and Environment, WFSE) oman uuden globaaliohjelmansa, käynnistänyt tiedepaneelitoiminnan ja alkanut tuottaa policy brief -julkaisuja, jotka on suunnattu poliittisille päätöksentekijöille. WFSE-ohjelma on osoittanut pystyvänsä tuottamaan monikansallista, monitieteistä ja kehitysmaiden yhteiskuntien kannalta tärkeää tietoa, jolla vahvistetaan poliittista päätöksentekoa. Tiedepaneeli on onnistunut tuottamaan perustietoa mm. YK:n metsäfoorumille ja monenkeskisten ympäristösopimusten osapuolikokouksille. Vuonna 2014 Suomi tukee IUFRO:n toimintaa 300 000 eurolla. Suomen rahoitus kohdistuu kansainvälisen metsäpolitiikan tutkimukseen WFSE-ohjelman kautta (jonka koordinoijana METLA edelleen toimii), Global Forest Expert Panel -toimintaan Rion ympäristösopimusten toimeenpanon ja synergian tukemiseksi sekä kehitysmaiden tutkimuskapasiteetin vahvistamiseen IUFROn kehitysmaaohjelman Special Programme for Development of Capacities avulla.

Rahoituspäätös  30.06.2014

300 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Ympäristöapu
  • Aavikoitumisen torjunta
  • Biodiversiteetin vaalinta
  • Ilmastonmuutoksen hillintä
  • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Metsäntutkimus 100%

Tuen tyyppi

Yleistuki kansalaisjärjestöille, muille yksityisille toimijoille, julkisen ja yksityisen tahon kumppanuudet (ns. PPPt) ja tutkimuslaitokset

Rahoituskanava

Metsäntutkimuslaitosten kansainvälinen l

Ota yhteyttä

keo-60

Rahoituskohteen numero

81805001

Tunnus

UHA2014-014416

Sivua muokattu

28.08.2014