Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 17.09.2013

UNESCO/IPDC ICT:n edistäminen mediakehityksessä

Kuvaus

Ohjelman uudistaminen ja lisärahoitus 2013 UNESCO:n media- ja viestintäohjelma IPDC on Suomen ulkopolitiikan näkökulmasta tärkeä ohjelma, joka liittyy ihmisoikeuksiin, sanan- ja medianvapauteen ja demokratian periaatteiden edistämiseen. Ohjelma on toiminut jo yli 30 vuotta jona aikana se on jakanut avustuksia yli 1500 mediaprojektille yli 100 miljoonaa USD. Hankkeita on ollut yli 140 kehitysmaassa. Media-alan ja sananvapauden politisoituneessa toimintaympäristössä UNESCO:n alainen multilateraalinen tuki on ollut neutraalia ja hyvin toimivaa. IPDC on usein mainittu UNESCO:n parhaiten toimivaksi erillisohjelmaksi. IPDC:n sihteeristö on esittänyt Bureaun 57. kokouksessa maaliskuussa 2013, että ohjelmaa uudistettaisiin vastaamaan ajan haasteita, erityisesti Internetin ja sosiaalisen median mukanaan tuomiin media-alan mullistuksiin. Uudistuksen tarkoituksena on a) lisätä tukea mediahankkeille, jotka edistävät digitaalista transitiota perinteisestä mediasta digitaaliseen, ja joilla edistetään Internetin sananvapautta, pluralismia ja avoimuutta, sekä huomioidaan myös journalistien turvallisuus tässä toimintaympäristössä. b) Edistetään ICTn käyttöä mediakehitykseen liittyvän tiedon ja osaamisen jakamiseksi globaalisti. IPDC:n sihteeritön Bureaulle esittämä, ja Bureaun hyväksymä erityishanke ”Knowledge driven media development” pyrkii luomaan osaamisyhteisön mediakehityksen alalle joka edistää yhteistä oppimista. IPDC ohjelman sisäinen kehitystyö tehdään mahdolliseksi Suomen lisäkontribuutiola 2013. Ohjelman Bureau, jossa Suomi on puheenjohtajana, johtaa käytännössä sihteeristön organisoimaa kehitystyötä. Kehittämisalueet on jo hyväksytty Bureaun 57 istunnossa maaliskuussa 2013.

Rahoituspäätös  17.09.2013

200 000 €

Toimiala

  • Informaatio- ja viestintäteknologia 100%

Rahoituskanava

YK kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö

Ota yhteyttä

keo-20

Rahoituskohteen numero

89892253

Tunnus

UHA2013-004330

Sivua muokattu

18.09.2013