Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 19.06.2013

Forest & Farm Facility

Kuvaus

FFF on kumppanuusohjelma jota hoitaa FAO yhteistyössä IUCN:n, IIED:n ja Maailmanpankin PROFOR ohjelman kanssa, Se tukee maita, paikallisyhteisöjä ja metsistä riippuvaisia ryhmiä, ml. pientuottajat, naiset ja alkuperäiskansat, järjestäytyneessä toiminnassa kestävän metsätalouden kehittämiseksi köyhyyden vähentämiseksi, politiikkavaikuttamisen tehostamiseksi ja elinkeinotoiminnan ja investointien parantamiseksi kehitysmaissa metsien monimuotoisuuden suojelemiseksi ja ilmaston muutokseen sopeutumisen helpottamiseksi.

Rahoituspäätös  19.06.2013

1 400 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

 • Ympäristöapu
 • Aavikoitumisen torjunta
 • Biodiversiteetin vaalinta
 • Ilmastonmuutoksen hillintä
 • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
 • Sukupuolten välinen tasa-arvo
 • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

 • Metsätalouden kehittäminen 100%

Rahoituskanava

 • YK:n elintarvike- ja maatalousjärj
 • Maailman luonnonsuojeluliitto
 • Muu INGO
 • Maailmanpankkiryhmä

Ota yhteyttä

keo-60

Rahoituskohteen numero

89892232

Tunnus

UHA2013-001290

Sivua muokattu

04.07.2013