Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 01.12.2015

Tuki Baselin sopimuksen Pretorian alueelliselle keskukselle

Kuvaus

Tuki Baselin sopimuksen puitteissa Pretoriaan perustetulle, Afrikan englanninkielisten maiden pysyvälle alueelliselle keskukselle (Africa Institute for Environmentally Sound Management of Hazardous and Other Wastes). Tavoitteena on parantaa maiden ongelmajätehuoltoa ja kykyä toteuttaa Baselin sopimusta. Baselin sopimuksen puitteissa on perustettu eripuolille maailmaa 14 alueellista keskusta, joista neljä on Afrikassa. Afrikan englanninkielisten maiden alueellista keskusta Afrikka-instituuttia (Africa Institute for Environmentally Sound Management of Hazardous and Other Wastes) tukevan hankkeen avulla pyritään saamaan valtaosa maista ratifioimaan sopimus ja käynnistämään keskuksen toiminta jäsenmaksupohjalta. Tavoitteena on jäsenmaiden parantunut kapasiteetti käsitellä vaarallisia ja muita jätteitä ja kemikaaleja ympäristöystävällisesti.

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Ympäristöapu
  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Ilmastonmuutoksen hillintä

Toimiala

  • Jätehuolto 100%

Ota yhteyttä

ali-30

Rahoituskohteen numero

29891901

Tunnus

UHA2011-007208

Sivua muokattu

01.12.2015