KV.RAH.LAIT/Tuki Maailmanpankin tutkimustoiminnalle
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 08.12.2016

KV.RAH.LAIT/Tuki Maailmanpankin tutkimustoiminnalle

Kuvaus

Knowledge for Change Program (KCP) on osa Maailmanpankin tutkimustoimintaa. Suomi on tukenut ohjelmaa, ja samalla World Development -raportteja (WDR), sen perustamisvuodesta 2002 lähtien. KCP:n rahoittama tutkimus painottuu kuuteen teemaalueeseen: kasvu ja työpaikkojen luominen, peruspalvelujen tarjonta ja avun tehokkuus, köyhyys ja hyvinvoinnin tasapuolinen jakaantuminen, hauraus ja riskien hallinta, kansainvälinen yhteistyö ja julkishyödykkeet, innovaatio tiedon keruussa, analyysissä ja jakamisessa. Seitsemäntenä alueena on KCP:n tuki pankin vuotuisille lippulaivajulkaisulle, kehitysraportille (World Development Report, WDR).Samalla vahvana elementtinä ohjelmissa on pyrkimys kehitysmaiden oman tutkimuskapasiteetin kasvattamiseeen. KCP:n varat kohdistetaan IDA-maihin sekä IBRD-maiden köyhimmille ryhmille erityisesti Afrikassa ja Etelä-Aasiassa. KCP:n tavoitteena on laajentaa Maailmanpankin tutkimusyhteistyötä, vahvistaa kehityskysymyksiä koskevaa asiantuntemusta kehitysmaissa ja teollisuusmaissa sekä varmistaa tutkimustulosten soveltaminen käytäntöön pankin työn laadun ja tehokkuuden parantamiseksi. KCP tarjoaa tiedollisia ja rahallisia lähteitä köyhyyden vähentämistä ja kestävää kehitystä tukevaan datan keräämiseen, analyysiin ja tutkimukseen. Esitetään, että laaturyhmä puoltaa 3 750 000 euron myöntämistä käytettäväksi KCP:n ja WDR:n rahoitukseen.

Lisätietoa

www.worldbank.org/kcp

Rahoituspäätös  08.12.2016

3 750 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Tutkimuslaitokset ja tieteelliset instituutiot 100%

Tuen tyyppi

Avustukset erityisiin ohjelmiin ja rahastoihin, hallinnoitu kv. järjestön kautta (monenkeskinen tai kansalaisjärjestö)

Rahoituskanava

Maailmanpankkiryhmä

Ota yhteyttä

keo-50

Rahoituskohteen numero

80700148

Tunnus

UHA2015-024448

Sivua muokattu

16.01.2017