Selvitys yhteisevaluoinneista kumppanimaiden kanssa
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 18.03.2014

Selvitys yhteisevaluoinneista kumppanimaiden kanssa

Kuvaus

Ranska on koordinoinut OECD /DAC:n evaluointiverkoston EVALNETin toimeksiannosta selvitystä, jonka perusajatuksena on analysoida Pariisin julistuksen evaluoinnin kokemuksia ja niiden perusteella identifioida mahdollisuuksia tukea kumppanimaiden ja avunantajien yhteisevaluointeja. Yhteisevaluoinnit ovat yksi keino kehittää evaluointiosaamista ja –kapasiteettia, oppia tekemällä. Prosessilla on lisäarvoa, sillä se vahvistaa yhteistyötä kumppanimaiden ja avunantajien välillä sen asemesta, että keskityttäisiin vai avunantajien kesken tehtäviin yhteisevaluointeihin. Lisäksi prosessissa keskitytään vahvistamaan evaluointeja siten, että niistä tulee oppimis- ja kapasiteetin kehittämismahdollisuuksia. Selvityksen tarkoituksena on 1) ymmärtää paremmin yhteisevaluointiprosessien tarjoamia mahdollisuuksia kapasiteetin vahvistamiseen, 2) vetää yhteen oppeja kapasiteetin kehittämisen strategioista, ja 3) viitoittaa tietä pidemmän aikavälin yhteisevaluoinneille kumppanimaiden ja avunantajien välillä. Selvitys toteutetaan siten, että kumppanimaat analysoivat omia kokemuksiaan Pariisin julistuksen evaluoinnista ja muista vastaavista yhteisevaluoinneista, erityisesti oppimisen näkökulmasta. Lisäksi maat identifioivat tulevaisuuden mahdollisuuksia yhteisevaluoinneille. Prosessin aikana järjestetään kaksi kansainvälistä työpajaa: maa-analyysien valmistelemiseksi maaliskuussa 2014 Ugandassa ja selvitysten tulosten yhteen vetämiseksi Vietnamissa syyskuussa 2014. Selvitykseen on ilmoittautunut mukaan 18 kumppanimaata ja 15 avunantajaa tai kansainvälistä instituutiota. Suomi osallistuu yhteisrahoittajana ja vaikuttaa prosessin käynnistymiseen olemalla jäsenenä hankeen johtoryhmässä 2014 ensimmäisen vuosipuoliskon ajan.

Rahoituspäätös  18.03.2014

50 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Sektoreittain erittelemätön 100%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Rahoituskanava

Adetef

Ota yhteyttä

eva-11

Rahoituskohteen numero

89892394

Tunnus

UHA2014-004563

Sivua muokattu

16.04.2014