Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 18.08.2015

Vapaaehtoinen yleisavustus OECD:n kehistystä tukevalle politiikkajohdonmukaisuustyölle

Kuvaus

Suomi myöntää yleistukea OECD:n horisontaaliselle kehitystä tukevalle politiikkajohdonmukaisuustyölle (= PCD, Policy Coherence for Development). Nyt myönnettävä tuki on 60,000 euroa vuodessa ohjelmakaudelle 2015-2016 ja se kanavoidaan OECD:n pääsihteerin alaisen PCD -yksikön kautta. OECD:n ministerineuvoston hyväksymä kehitysstrategia vahvistaa järjestön roolia PCD -työssä, ja antaa sille mandaatin i) kartoittaa ja syventää tutkimukseen perustuvaa tietoa epäjohdonmukaisten politiikkojen kustannuksista ja kehitystä tukevan politiikkajohdonmukaisuuden hyödyistä ii) kehittää indikaattoreita, joilla mitataan edellä mainittujen politiikkojen vaikutuksia kehityksen näkökulmasta, ja iii) raportoi OECD:n työstä avainsektoreilla (ruokaturva, laittomat rahavirrat ja vihreä kasvu). Työ tarjoaa myös tärkeää vertaistukea sekä keskustelufoorumin jäsen- ja kumppanimaille. Ulkoasiainministeriön ja OECD:n PCD -yksikön yhteistyö on vuorovaikutteista ja molempia osapuolia hyödyttävää kumppanuutta ja sellaisena merkittävä osa OECD-yhteistyötä. Kehitystä tukeva politiikkajohdonmukaisuus on ulkoasiainhallinossa merkittävä painopiste ja kiinteä yhteistyö OECD:n PCD-yksikön kanssa hyödyttää ministeriötä sen johtamassa kansallisessa kehitystä tukevassa valtionhallinnon politiikkajohdonmukaisuusverkostossa. Ulkoasiainministeriön käynnistämä kansallinen ruokaturvapilotti (2012–2013) testasi OECD:n kehittämää PCD -metodologiaa ja pilotin konkreettinen tulos oli suora palaute OECD:lle metodologian kehittämiseksi. Toimenpidesuositusten toimeenpano Suomessa on käynnissä. Vuonna 2015 toteutettiin valtionhallinnon PCD -koulutus sekä PCD -aktiivien maiden kaksipäiväinen työpaja Helsingissä, johon osallistui myös OECD:n PCD -yksikkö.

Lisätietoa

www.oecd.org/pcd

Rahoituspäätös  18.08.2015

120 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Sektoreittain erittelemätön 100%

Ota yhteyttä

keo-10

Rahoituskohteen numero

89892228

Tunnus

UHA2015-023127

Sivua muokattu

10.09.2015