Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 21.08.2015

OECD/DAC; yleistuki ohjelmabudjettiin

Kuvaus

Kyseessä on 600,000 € yleistuki OECD:n kehitysapukomitea DAC:in ohjelmabudjettiin työohjelman toteuttamiseksi meneillään olevalla kaksivuotiskaudella 2015–16. Summasta 50% maksetaan 2015 ja 50% 2016. OECD/DAC:ille annettavalla vapaaehtoisrahoituksella tuetaan jäsenmaiden kesken käsitellyn ja hyväksytyn työohjelman toteuttamista korvamerkitsemättömällä yleistuella, yhteensä 530,000 euroa. Tämän lisäksi annamme korvamerkittyä vapaaehtoisrahoitusta 70 000 euroa kehitysmaiden tilastoinnin kehittämisen tukemiseksi Paris21 konsortiolle. Tuen sitomattomuudella vähennetään hallintokuluja ja lisätään toiminnan tehokkuutta. OECD:n kehitysapukomitealla (DAC) on keskeinen rooli kv. kehityspolitiikassa virallisena kv. avunantajien foorumina. Suomi on ollut DAC:in jäsen vuodesta 1975 ja osallistuu aktiivisesti komitean ja sen työryhmien ja verkostojen toimintaan. Suomelle on hyötyä OECD:n tutkimus- ja analyysityöstä ja DAC tarjoaa Suomelle hyvän väylän vaikuttaa kv. kehityspolitiikkaan. Komiteatyön lisäksi Suomi panostaa työryhmätyöskentelyyn. Ydintoimintojen lisäksi Suomi tukee DAC:in roolia kehityksen kannalta johdonmukaisten politiikkojen (PCD) edistämisessä ja yhteistyössä eri komiteoiden kanssa. Kuluvan ohjelmakauden aikana DACin tavoite on toteuttaa OECD:n kehitysstrategiaa ja sen puitteissa (i) modernisoida kehitysrahoituksen puitteet ja tehostaa voimavarojen kohdentamista, (ii) edistää tuloksekasta kehitysyhteistyötä vertaisarviointien avulla ja auttamalla jäseniä parantamaan seuranta- ja arviointijärjestelmiään; (iii) toteuttaa tuloksellista ja tarkoituksenmukaista kehityspolitiikkaa joka edesauttaa kestävien kehitystavoitteiden saavuttamista ja huomioi globaalit haasteet, kuten ilmastonmuutoksen; (iv) tukea kansainvälisiä kumppanuuksia, jotka osallistuvat kestävän kehityksen 2030 toimeenpanoon ja seurantaan. Kauden aikana myös DAC:in mandaatti uudistetaan, jotta se voi paremmin kytkeytyä 2030 toimintaohjelmaan. DAC:in toiminnasta ohjelmakaudella tehtävä arviointi tuottaa tietoa komitean relevanssista, tuloksista ja tehokkuudesta ja on merkittävä osa mandaatin uudistamisprosessia.

Rahoituspäätös  21.08.2015

600 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Sektoreittain erittelemätön 100%

Rahoituskanava

Tal yhteist ja kehityksen järjestö

Ota yhteyttä

keo-10

Rahoituskohteen numero

89860301

Tunnus

UHA2015-023125

Sivua muokattu

10.09.2015