Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 08.04.2015

Toiminta-avustus Suomen UNICEF-yhdistykselle

Kuvaus

Järjestö on YK:n lastenjärjestön UNICEFin kansallinen komitea Suomessa. UNICEF on lapsen oikeuksien sopimuksen valvoja ja sopimus on pohjana sekä ohjelmatyölle että vaikuttamistyölle sekä kotimaassa että ohjelmamaissa. Suomen UNICEF kerää varoja kehitysmaiden lasten hyvinvoinnin edistämiseksi toteutettavia UNICEFin ohjelmia varten. Järjestön kerätyistä varoista vähintään 75 % menee UNICEFin yleiseen lastenrahastoon. Lisäksi Suomen UNICEF tekee merkittävää kehityskasvatus- ja viestintätyötä fokusoiden YK:n vuosituhattavoitteisiin sekä näitä seuraaviin kestävän kehityksen tavoitteisiin, erityisesti lapsen aseman ja oikeuden näkökulmasta. Tulos vuoden 2014 toiminta-avustuksella tuetusta toiminnasta on mm. 63 000 oppilaan saavuttaminen globaalikasvatuksellisten kouluvierailujen myötä 265 oppilaitoksessa ympäri Suomea. Tuella laaditiin järjestöille suunnattu ihmisoikeusperustaisen ohjelmatyön koulutuspaketti, jonka perusosio saatiin valmiiksi. Lisäksi järjestö loi laajan kartoituksen pohjalta yritysvastuutyökalupakin, jossa on integroitu liiketoiminta, ihmisoikeudet ja lasten oikeudet yhdeksi helposti ymmärrettäväksi kokonaisuudeksi ja käytännönläheiseksi koulutusmateriaaliksi. Suomen UNICEF käyttää toiminta-avustuksen yleishallintokuluihinsa sekä viestintä- ja globaalikasvatustoimintaansa. Toiminta-avustusta suomalaisille YK-taustaisille järjestöille on myönnetty 80-luvulta saakka ja tukimuodolla on erillinen budjettirivi valtion talousarvioesityksessä.

Lisätietoa

www.unicef.fi

Rahoituspäätös  08.04.2015

732 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Kehitystietoisuuden edistäminen 60%
  • Kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen 40%

Rahoituskanava

Suomen UNICEF-yhdistys ry

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

89818501

Tunnus

UHA2015-011148

Sivua muokattu

22.05.2015