IDA-17 (Kansainvälisen kehitysjärjestön 17. lisärahoitus)
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 16.12.2013

IDA-17 (Kansainvälisen kehitysjärjestön 17. lisärahoitus)

Kuvaus

Maailmanpankkiryhmä on johtava kehitysrahoituslaitos ja YK:n rinnalla merkittävin globaalin kehityspolitiikan kehittäjä ja toteuttaja. Maailmanpankkiryhmän tavoitteena on äärimmäisen köyhyyden poistaminen luomalla tasaisesti jakautuvaa vaurautta. Maailmanpankkiryhmään kuluvan Kansainvälisen kehitysjärjestön (International Development Agency, IDA) tehtävänä on antaa pehmeäehtoista rahoitusta ja lahja-apua köyhimmille kehitysmaille ja tämän vuoksi sillä onkin keskeinen rooli pankkiryhmän tavoitteiden eteen tehtävässä työssä.. IDA:n rahoituksen ehdot täyttää tällä hetkellä 82 maata. IDA:n lisärahoituksesta sovitaan kolmen vuoden välein. IDA:n 17. lisärahoitusneuvottelut käynnistyivät maaliskuussa 2013 ja ne on määrä saada päätökseen 16.–18.12.2013 Moskovassa pidettävässä kokouksessa. IDA:lla on keskeinen rooli kansainvälisessä apuarkkitehtuurissa sekä rahoituksen tarjoajana että asiantuntemuksen ja politiikkaohjauksen lähteenä niin maa-, sektori- ja alueellisella kuin globaalilla tasolla. IDA:n toiminta painottuu köyhimpien maiden tukeen ja haurailla ja konfliktien vaikutuksista kärsivillä valtioilla on vahvistuva rooli IDA:n prioriteettialueena. IDA:n toimintamalli perustuu köyhimpien kehitysmaiden omien kehityssuunnitelmien kunnioittamiseen, niiden paikallisen toimintaympäristön huomioon sekä tiukkaan tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden seurantaan. Rahoitusallokaatiot perustuvat maiden suoriutumisesta tehtävään arvioon. Järjestelmä painottaa hyvää hallintoa, talouden vakautta ja kehitystuloksia. IDA17-lisärahoitusneuvottelujen ajankohta on ollut haastava. Maailmanlaajuisen talouskriisin vaikutukset tuntuvat edelleen. Kysyntä avunsaajamaissa on säilynyt korkeana ja useiden avunantajamaiden taloustilanne on vaikea. Samanaikaisesti on lisäksi käyty Afrikan kehitysrahaston 13. lisärahoitusneuvottelut, jotka ovat luoneet paineita avunantajille rahoituksen priorisoimiseksi rahoituslaitosten kesken.

Rahoituspäätös  16.12.2013

205 800 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat

Toimiala

  • Monisektoriapu 100%

Tuen tyyppi

Yleisavustukset monenkeskisille järjestöille (ODA-kelpoiset)

Rahoituskanava

Kv kehitysjärjestö

Ota yhteyttä

keo-50

Rahoituskohteen numero

89891843

Tunnus

UHA2011-007235

Sivua muokattu

03.01.2014