Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 10.02.2015

POL-20 suunnittelu ja monitorointivarat

Kuvaus

Varat käytetään POL-20:n kehitysyhteistyöhankkeiden suunnitteluun ja monitorointiin vuosien 2015-2017 aikana. Laaturyhmä on kehottanut POL-20:tä monitoroimaan rahoittamiaan hankkeita. Perinpohjaisen suunnittelun ja vastaavasti tehokkaan monitoroinnin avulla pystytään toteuttamaan laadukasta ja tavoitteellista Suomen prioriteettien mukaista kehityspolitiikkaa, joka ottaa huomioon varainkäyttöön liittyvät säännökset ja valtionavustuslakiin perustuvat valvonta- ym. velvoitteet. Suunnitteluvaroista varaudutaan myös tulevien hankkeiden suunnitteluun sekä hallinnointiin.

Rahoituspäätös  10.02.2015

65 000 €

Toimiala

  • Hallintokulut 100%

Rahoituskanava

Suomen julkinen sektori

Ota yhteyttä

pol-20

Rahoituskohteen numero

89892397

Tunnus

UHA2015-004404

Sivua muokattu

16.02.2015