Kehyssopimus/Suomen Lähetysseura
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 13.12.2013

Kehyssopimus/Suomen Lähetysseura

Kuvaus

Suomen Lähetysseuran Kehitysyhteistyöohjelma (2011- 2016) sisältää kaksi kolmivuotista rahoituskautta (liite 1). Tällä rahoituskaudella toteutetaan kehitysyhteistyöohjelman toinen puolisko, vuosina 2014 – 2016. Lähetysseura on ollut ulkoasiainministeriön kumppanuusjärjestö vuodesta 2007 alkaen. Kehitysyhteistyöohjelmalla edistetään naisten ja tyttöjen voimaantumista, vammaisten, hivin vaikutuspiirissä elävien ja muiden syrjittyjen oikeuksia sekä kestävää kehitystä. Näihin tavoitteisiin pyritään mm. ruokaturvan vahvistamisella, sukupuolten välisen tasa-arvon lisäämisellä, koulutustason nostolla, ympäristötietouden lisäämisellä ja ilmastonmuutokseen sopeutumalla. Käytännön toimeenpanossa hyödynnetään monia keinoja, kuten yhteistyökumppaneiden ja hyödynsaajien/oikeudenhaltijoiden koulutusta, hankehallinnon ja -toteutuksen laadun parantamista, valistustyötä, verkostojen vahvistamista sekä rahallista, ja materiaalista tukea. Lähetysseuran työ on tavoittanut vuosittain noin puolitoista miljoonaa kaikkein köyhimpiin ja haavoittuvimpiin ryhmiin kuuluvaa ihmistä. Suomen Lähetysseuran Kehitysyhteistyöohjelma (2011- 2016) sisältää kaksi kolmivuotista rahoituskautta (liite 1). Tällä hakemuksella Lähetysseura esittää rahoituksen myöntämistä ohjelman toteuttamiseksi vuosina 2014 – 2016. Lähetysseura on ollut ulkoasiainministeriön kumppanuusjärjestö vuodesta 2007 alkaen. Kehitysyhteistyöohjelmalla edistetään naisten ja tyttöjen voimaantumista, vammaisten, hivin vaikutuspiirissä elävien ja muiden syrjittyjen oikeuksia sekä kestävää kehitystä. Näihin tavoitteisiin pyritään mm. ruokaturvan vahvistamisella, sukupuolten välisen tasa-arvon lisäämisellä, koulutustason nostolla, ympäristötietouden lisäämisellä ja ilmastonmuutokseen sopeutumalla. Käytännön toimeenpanossa hyödynnetään monia keinoja, kuten yhteistyökumppaneiden ja hyödynsaajien/oikeudenhaltijoiden koulutusta, hankehallinnon ja -toteutuksen laadun parantamista, valistustyötä, verkostojen vahvistamista sekä rahallista, ja materiaalista tukea. Lähetysseuran työ on tavoittanut vuosittain noin puolitoista miljoonaa kaikkein köyhimpiin ja haavoittuvimpiin ryhmiin kuuluvaa ihmistä.

Rahoituspäätös  13.12.2013

25 200 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Ympäristöapu
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Monisektoriapu sosiaalialan peruspalveluille 100%

Tuen tyyppi

Yleistuki kansalaisjärjestöille, muille yksityisille toimijoille, julkisen ja yksityisen tahon kumppanuudet (ns. PPPt) ja tutkimuslaitokset

Rahoituskanava

Suomen Lähetysseura ry

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

89808701

Tunnus

UHA2013-004721

Sivua muokattu

20.12.2013