KV.RAH.LAIT/Tuki Maailmanpankin tutkimustoiminnalle
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 17.12.2013

KV.RAH.LAIT/Tuki Maailmanpankin tutkimustoiminnalle

Kuvaus

Knowledge for Change Programme (KCP) on osa Maailmanpankin tutkimustoimintaa. Suomi on tukenut ohjelmaa, ja samalla World Development -raportteja (WDR), sen perustamisvuodesta 2002 lähtien. KCP:n rahoittama tutkimus painottuu kolmeen teema-alueeseen: investoinnit ja kauppa, köyhyys ja peruspalvelujen tarjonta sekä globaalit yleishyödykkeet, erityisesti ilmastonmuutos ja terveysuhat. Lisäksi KCP tukee esim. kotitalouksia koskevan tiedon keräämistä kehitysmaissa ja ennusteiden laadintaa mm. perushyödykkeiden hinnoista. Samalla vahvana elementtinä ohjelmissa on pyrkimys kehitysmaiden oman tutkimuskapasiteetin kasvattamiseeen. KCP:n varat kohdistetaan IDA-maihin sekä IBRD-maiden köyhimmille ryhmille erityisesti Afrikassa ja Etelä-Aasiassa. KCP:stä on laadittu evaluaatio vuonna 2007. KCP:n tavoitteena on laajentaa Maailmanpankin tutkimusyhteistyötä, vahvistaa kehityskysymyksiä koskevaa asiantuntemusta kehitysmaissa ja teollisuusmaissa sekä varmistaa tutkimustulosten soveltaminen käytäntöön pankin työn laadun ja tehokkuuden parantamiseksi. KCP tarjoaa tiedollisia ja rahallisia lähteitä köyhyyden vähentämistä ja kestävää kehitystä tukevaan datan keräämiseen, analyysiin ja tutkimukseen. Maailmanpankin tutkimustoiminnan näkyvin lippulaiva on vuosittain ilmestyvä temaattinen World Development Report (WDR).

Rahoituspäätös  17.12.2013

2 250 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Tutkimuslaitokset ja tieteelliset instituutiot 100%

Tuen tyyppi

Avustukset erityisiin ohjelmiin ja rahastoihin, hallinnoitu kv. järjestön kautta (monenkeskinen tai kansalaisjärjestö)

Rahoituskanava

Maailmanpankkiryhmä

Ota yhteyttä

keo-50

Rahoituskohteen numero

80700148

Tunnus

UHA2011-005477

Sivua muokattu

03.01.2014