Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 02.08.2013

Eurooppalainen kehitysraportti (ERD), rahoitus 2013/2014

Kuvaus

Euroopan komission ja neljän jäsenmaan rahoittama Eurooppalainen kehitysraportti (European Report on Development, ERD) on komission "Mobilising European Research for Development Policies"- aloitteen tärkein tuotos. Vuodesta 2009 alkaen julkaistun ERD-hankkeen tavoitteena on vahvistaa eurooppalaista tutkimusta ja keskustelua kehityskysymyksistä, tuottaa analyyttista tietoa EU:n kehityspolitiikan päätöksenteon tueksi sekä tukea näin EU:n globaalin roolin vahvistumista. Hankkeen päätuote, ERD-raportti, eli vuosittain julkaistava tutkimuksellinen selonteko jostakin EU:n kannalta merkittävästä ja ajankohtaisesta aiheesta, on eurooppalainen vastine muille suurille globaalitason raporteille (esim. Maailmanpankin World Development Reportille). ERD:n tavoitteena on tuoda muiden raporttien rinnalle lisäarvoa tuottava tuotos päällekkäisyyttä välttäen. Vuosittain julkaistavan ERD:n lisäksi tuotetaan myös useita taustapapereita valitusta aiheesta. Suomi osallistuu ERD 2013/2014 -raportin rahoittamiseen yhteensä 60 000 eurolla. Raportin aiheena on "Financing and other means of implementation in the Post-2015 context". Raportin toteuttajatiimi valitaan tarjouskilpailun kautta. Lisäksi Suomi suunnittelee osallistuvansa 25 000 eurolla riippumattomaan evaluaatioon ERD:stä. ERD-hanke tukee Suomen kehityspolitiikan tavoitteita EU:n globaalin roolin sekä eurooppalaisen kehitystutkimuskapasiteetin vahvistamiseksi. Hankkeen avulla voidaan tuottaa analyyttista tutkimustietoa Suomen, EU:n ja kehitysmaiden kehityspolitiikan päätöksenteon, suunnittelun ja toimeenpanon tueksi. Uuden tutkimustiedon myötä ERD tukee välillisesti Suomen kehityspolitiikan tavoitteita köyhyyden vähentämiseksi sekä kestävän kehityksen edistämiseksi.

Rahoituspäätös  02.08.2013

60 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Tutkimuslaitokset ja tieteelliset instituutiot 100%

Rahoituskanava

  • Euroopan komission kehitysapubudjetti
  • Kolmannen maan julkinen sektori (delegoitu yhteistyö)

Ota yhteyttä

keo-10

Rahoituskohteen numero

89848501

Tunnus

UHA2012-003577

Sivua muokattu

09.08.2013