Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 04.02.2016

Tuki AU:lle vammaisten henkilöiden oikeuksien edistämiseksi

Kuvaus

Mantereenlaajuinen toimenpideohjelma vammaisten ihmisten oikeuksien edistämiseksi Afrikassa hyväksyttiin AU:n yleiskokouksen toimesta tammikuussa 2013. Toimenpideohjelma, lisäpöytäkirja vammaisten ihmisten oikeuksista ja toimeenpanevat instituutiot muodostavat yhdessä AUDA:n eli AU:n vammaisarkkitehtuurin (African Union Disability Architecture). Suomen tukeman hankkeen pitkän tähtäimen tavoitteena on, että vammaisten ihmisten oikeudet toteutuvat Afrikassa paremmin, koska vammaisnäkökulma on valtavirtaistettu AU:n ja AU:n jäsenmaiden politiikkoihin ja kehitystyöhön. Lyhyen tähtäimen tavoite on, että AU:lla ja sen sosiaaliasioiden osastolla (DSA), muilla AU-instituutioilla, Afrikan alueellisilla järjestöillä sekä AU:n jäsenmailla on parempi kapasiteetti edistää vammaisten ihmisten oikeuksien edistämistä ja - osana AUDA:a - implementoida mantereenlaajuista toimenpideohjelmaa. Hankkeen ensimmäinen vaihe on päättynyt joulukuussa 2015 ja puolen vuoden jatkoajan tarkoituksena on yhtäältä jatkaa I-vaiheen aikana aloitettua työtä, mutta toisaalta myös evaluoida I-vaiheen tulokset sekä antaa suosituksia toiminnan kehittämisen suunnasta mahdollista II-vaihetta ajatellen. Hankkeen alustavat positiiviset tulokset - esim. monitorointi- ja evaluointikehikon laatiminen mantereenlaajuiselle toimenpideohjelmalle ja sen hyväksyminen AU-jäsenmaiden toimesta; AU:n jäsenmaiden virkamiesten kouluttaminen; AU:n virkamiehistön lisääntynyt tietoisuus vammaiskysymyksistä - viittaavat siihen, että yhteistyötä hanketta toimeenpanevan GIZ:n ja AU:n kanssa kannattaa asiassa jatkaa. Hankkeen ensimmäistä vaihetta, jonka kokonaisbudjetti on miljoona euroa, on toimeenpantu 1.7.2013-31.12.2015. Jatkovaiheen lisärahoituksen määrä on 100 000 euroa.

Rahoituspäätös  04.02.2016

100 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Ihmisoikeudet 100%

Rahoituskanava

German Development Cooperation

Ota yhteyttä

ali-30

Rahoituskohteen numero

29892331

Tunnus

UHA2015-025376

Sivua muokattu

12.02.2016