Pohjoismainen Afrikka-instituutti
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 28.05.2014

Pohjoismainen Afrikka-instituutti

Kuvaus

Pohjoismainen Afrikka-Instituutti (NAI) on tutkimus-, dokumentaatio- ja informaatiokeskus, jonka tavoitteena on Afrikkaa koskevan tutkimuksen ja opiskelun edistäminen Pohjoismaissa, tiedon lisääminen Afrikan ajankohtaisista aiheista sekä afrikkalaisten ja pohjoismaisten tutkijoiden yhteistyö. Suomen pitkäaikainen tuki on kohdennettu toiminnan yleistueksi, josta rahoitetaan tutkimusta, julkaisutoimintaa, kirjastoa, matka- ja opintostipendejä sekä tapahtumia ja seminaareja. Vuonna 2014 Institutin tavoitteena on parantaa näkyvyyttä ja vaikuttavuutta Pohjoismaissa, tiedottaa instituutin tarjoamista stipendeistä, ja työ- ja harjoittelumahdollisuuksista, lisätä afrikkalaisten vierailevien tutkijoiden määrää instituutissa sekä vahvistaa politiikka-dialogia. Toiminta vahvistaa pohjoismaista kehitysmaatutkimusta, kehitysmaiden tutkijoiden inhimillistä kapasiteettia sekä vahvistaa globaalia kumppanuutta (MDG8). Toiminta tukee välillisesti kehityspolitiikan tavoitteita köyhyyden vähentämiseksi. Tuki instituutille on ns. ODA-kelpoista.

Lisätietoa

http://www.nai.uu.se/ Linkki toiselle web-sivustolle.

Rahoituspäätös  28.05.2014

500 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Tutkimuslaitokset ja tieteelliset instituutiot 100%

Tuen tyyppi

Yleistuki kansalaisjärjestöille, muille yksityisille toimijoille, julkisen ja yksityisen tahon kumppanuudet (ns. PPPt) ja tutkimuslaitokset

Rahoituskanava

Muut toteuttajat

Ota yhteyttä

keo-10

Rahoituskohteen numero

89800903

Tunnus

UHA2011-005431

Sivua muokattu

13.06.2014