Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 23.06.2016

IHOIK/Kv. ihmisoikeusjärjestöjen tuen arviointi

Kuvaus

Ministeriö myöntää vuosittain temaattista tukea ihmisoikeus- ja demokratiatyötä tekeville kansainvälisille kansalaisjärjestöille valtioneuvoston periaatelinjausten sekä ministeriön ohjeistuksen mukaisesti. Kyseisen hankkeen tavoitteena on varmistaa Suomen tuen asianmukainen käyttö; hyväksyttyjen hankesuunnitelmien toteutuminen sopimuksiin kirjattujen ehtojen mukaisesti sekä suomen edellyttämien toimintatapojen (HRBA ja RBM) mukaisesti.

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Hallintokulut 100%

Rahoituskanava

Suomen julkinen sektori

Ota yhteyttä

pol-40

Rahoituskohteen numero

81208601

Tunnus

UHA2016-002102

Sivua muokattu

23.06.2016