OHCHR; YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien erityisraportoijan tukeminen; 1. lisämyöntö
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 11.05.2017

OHCHR; YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien erityisraportoijan tukeminen; 1. lisämyöntö

Kuvaus

Vammaisten henkilöiden oikeudet ovat Suomen ihmisoikeus- ja kehityspolitiikan painopistealue. Suomi tukee YK:n vammaisten oikeuksien erityisraportoijan työtä, jonka tavoitteena on parantaa ja lisätä tietoisuutta erityisesti kehitysmaissa asuvien vammaisten henkilöiden tilaneesta. Suomen tukeman hankkeen avulla pyritään vahvistamaan myös vammaiskysymysten huomioimista osana kestävän kehityksen tavoitteiden toimeenpanoa (Agenda 2030). Hankkeen tavoitteena myös lisätä vammaisten henkilöiden osallistumista kansallisen ja kansainvälisen tason prosesseihin, joissa päätetään heitä itseään koskevista asioista. Suomi on tukenut erityisraportoijan työtä aiemmin UNDESA:n kautta. Raportoijan mandaatti siirtyi vuonna 2014 YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston yhteyteen. Raportoijan työ on ollut merkittävässä roolissa vammaisten henkilöiden oikeuksien edistämisessä erityisesti kehitysmaissa, ja Suomen tukea on vammaisyhteisössä arvostettu laajalti. Tukea on tarkoitus myöntää 200.000 EUR vuonna 2017.

Lisätietoa

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Disability/Pages/DisabilityIndex.aspx

Rahoituspäätös  11.05.2017

200 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Ihmisoikeudet 100%

Tuen tyyppi

Avustukset erityisiin ohjelmiin ja rahastoihin, hallinnoitu kv. järjestön kautta (monenkeskinen tai kansalaisjärjestö)

Erityinen kohderyhmä

  • vammaiset henkilöt

Rahoituskanava

UN Office of the High Comm of HR

Ota yhteyttä

pol-40

Rahoituskohteen numero

89892630

Tunnus

UHA2017-001534

Sivua muokattu

02.06.2017