Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 08.08.2013

Kehityshallinnon eurooppalainen keskus( ECDPM); tuki vuosille 2013-2015

Kuvaus

Suomi myöntää yleisrahoitusta 675 000 Kehityshallinnon eurooppalaiselle tutkimuskeskukselle (European Centre for Development Policy Management, ECDPM) vuosina 2013-15. Tämän lisäksi varataan 75 000 euroa seminaarien/koulutustilaisuuksien järjestämiseen. Tuella pyritään EU:n ja Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren (AKT) maiden yhteistyöhön liittyvän tiedon lisäämiseen ja parempaan hyödyntämiseen Suomen ja EU:n kehitysyhteistyön ja kehityspolitiikan suunnittelussa ja päätöksenteossa. ECDPM on itsenäinen v. 1986 perustettu tutkimuslaitos, jolla on toimistot Maastrichtissa ja Brysselissä. ECPDM on saanut arvostusta puolueettomasta ja korkealaatuisesta tutkimuksesta, joka keskittyy EU:n ja AKT-maiden apu- ja kauppasuhteisiin. ECDPM tuottaa myös selvityksiä ja erilaisia koulutuspalveluita. UM on tehnyt ECDPM:n kanssa yhteistyötä vuodesta 1998 lähtien. Yhteistyö tukee kehityspolitiikan suunnittelua ja päätöksentekoa EU-AKT-suhteita koskevan ajankohtaisen tutkimuksen ja koulutuksen avulla. Yhteistyö tukee välillisesti kehityspolitiikan tavoitteita köyhyyden vähentämiseksi sekä taloudellisesti ja yhteiskunnallisesti kestävän kehityksen ja kehityspoliittisen johdonmukaisuuden edistämiseksi. Yhteistyö tukee myös globaalin kumppanuuden tavoitteita oikeudenmukaisen kauppajärjestelmän luomiseksi.

Rahoituspäätös  08.08.2013

750 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Tutkimuslaitokset ja tieteelliset instituutiot 100%

Rahoituskanava

Muu INGO

Ota yhteyttä

keo-10

Rahoituskohteen numero

89821102

Tunnus

UHA2011-005449

Sivua muokattu

22.08.2013