Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 02.07.2015

Tuki OECD:n kehityskeskuksen sukupuolten tasa-arvotyölle

Kuvaus

Suomi tukee naisten oikeuksien ja hyvinvoinnin parantamista kehitysmaissa sen avulla, että tuotetaan tietoa sosiaalisista normeista, politiikkakeskusteluista ja kapasiteetin vahvistamisesta. Naisten ja tyttöjen syrjintä (sekä lakeihin että tapoihin perustuva) hidastaa taloudellista ja sosiaalista kehitystä kaikkialla maailmassa. Tämä käy ilmi OECD:n kehityskeskuksen tasa-arvovertailusta, josta käytetään lyhennettä SIGI (Social Institutions and Gender Index). OECD:n kehityskeskus on kehittänyt vuodesta 2006 sukupuolten tasa-arvoa käsittäviä tietokantoja ja analyyttisiä työkaluja. Tätä työtä halutaan jatkaa ja laajentaa. Suomen kannalta kyseessä on jatkorahoitus OECD:n kehityskeskuksen sukupuolten tasa-arvoa käsittävien tietokantojen ja työkalujen kehittämiseksi. Tavoitteena on sukupuolten tasa-arvoa koskevan politiikkakeskustelun tukeminen sekä gender-kysymysten tehokkaampi valtavirtaistaminen kehityspolitiikassa ja -yhteistyössä. Suomi on ollut avainasemassa tukemassa SIGI:n kehittämistä kuin myös Wikigender-sivustojen luomista. Suomen, Norjan, Ruotsin ja Itävallan aiemman rahoituksen avulla on luotu tietokanta, joka tarjoaa informaatiota sukupuolten tasa-arvotekijöistä, ja tuottaa analyysia sen vaikutuksista sekä yksilöiden elämään että yhteiskuntaan. Genderindex.org -sivuston kautta tarjotaan tietoa ja analyysia sukupuolen mukaan tapahtuvasta syrjinnästä ja sen vaikutuksista kehitykseen. SIGI:n ansiosta on saatu ensimmäisen kerran kansainvälisesti vertailtavissa olevaa tietoa syrjinnästä ja se on mm. päättäjien, tutkijoiden ja tilastolaitosten käytettävissä.

Rahoituspäätös  02.07.2015

200 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Naisten tasa-arvoisuutta edistävät organisaatiot ja instituutiot 100%

Rahoituskanava

OECD Development Centre

Ota yhteyttä

keo-20

Rahoituskohteen numero

89892635

Tunnus

UHA2015-017781

Sivua muokattu

13.07.2015