Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 15.06.2016

Sidosryhmä- ja sisäinen viestintä

Kuvaus

Ulkoministeriön kehitysviestintä vastaa kehityspolitiikan ja kehitysyhteistyön viranomaisviestinnästä, jonka tulee olla avointa, selkeää ja luotettavaa. Viestinnän tavoitteena on, että kehityspolitiikan ja kehitysyhteistyön tekijöiden asiantuntemus ja kokemus nousevat esiin siinä julkisessa keskustelussa, jota aiheesta käydään. Kehitysviestinnän yksikkö toteuttaa itse viestintähankkeita sekä tuottaa työkaluja koko hallinnolle kehityspolitiikasta ja kehitysyhteistyöstä viestimiseen. Sidosryhmäviestinnän keskeisenä hankkeena on UNDP:n Pohjoismaiden toimiston yhteistyössä Demo ry:n kanssa toteuttama poliittisille nuorisojärjestöille räätälöity kehityspolitiikan perehdytysohjelma, jota ulkoministeriön kehitysviestintä tukee. Ulkoministeriön kehitysviestintä osallistuu myös OECD:n Development Centren DEVCOM-verkostoon jonka 2017-2018 jäsenmaksuun tulee sitoutua syksyllä 2016. Vertaisnäkökulmaa ja -tukea haetaan myös yhteistyöstä muiden Pohjoismaiden kehitysviestijöiden kanssa. Sidosryhmäviestinnän määrärahoista toteutetaan vuotuinen mielipidetiedustelu sekä tuotetaan oheistuotteita kansalais- ja muussa viestinnässä hyödynnettäviksi.

Rahoituspäätös  15.06.2016

75 000 €

Toimiala

  • Kehitystietoisuuden edistäminen 100%

Rahoituskanava

Suomen julkinen sektori

Ota yhteyttä

vie-30

Rahoituskohteen numero

89812213

Tunnus

UHA2016-003127

Sivua muokattu

06.07.2016