Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 08.05.2015

Yleistuki Women's World Banking (WWB) -järjestölle 2014-2016

Kuvaus

Women's World Banking (WWB) on kansainvälinen kansalaisjärjestö, joka koordinoi 27 maassa toimivan 39 pienrahoituslaitoksen globaalia verkostoa. WWB edistää kehitysmaiden köyhien naisten ja heidän perheidensä voimaannuttamista, toimeentuloa ja osallistumista parantamalla rahoituspalvelujen ja niihin liittyvän tiedon ja markkinoiden saavutettavuutta sekä kehittämällä rahoituspalveluja. WWB kehittää näiden pienrahoitustoimijoiden kapasiteettia sekä suunnittelee rahoitustuotteita ja -palveluja niiden asiakkaiden tarpeiden mukaisesti yhteistyössä pienrahoituslaitosten kanssa. WWB:n strategiassa (2014-2016) on 5 tavoitetta joiden avulla se pyrkii pitkän aikavälin vision toteutumiseen: 1) naisten rahoitustarpeiden ja naisille suunnattujen tuotteiden ja palvelujen identifioiminen; 2) innovatiivisten tuotteiden ja palvelujen kehittäminen ja pilotoiminen; 3) tiedon jakaminen rahoituslaitoksille; 4) testattujen innovaatioiden lanseeraus ja osaamisen vahvistaminen naisia hyödyttävien innovaatioiden kehittämiseksi; ja 5) naisten rahoituspalvelujen liiketoiminnallisen hyödyn perusteleminen. WWB:n erityinen vahvuus on toiminnan keskittyminen köyhien naisten hyväksi. Se tunnistaa naisten roolin sekä taloudellisina toimijoina että vahvistaa naisten taloudellisen voimaannuttamisen merkitystä kotitalouksille ja yhteisöille. Menestyvät naiset voivat omalla esimerkillään toimia tiennäyttäjinä muille. Naisten voimaantuminen on tärkeä sukupuolten välisen tasa-arvon lisääjä.

Lisätietoa

http://www.swwb.org/(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Rahoituspäätös  08.05.2015

1 000 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Epävirallisen ja puolivirallisen sektorin rahoituksen välittäjät 100%

Rahoituskanava

Muu INGO

Ota yhteyttä

keo-20

Rahoituskohteen numero

89891401

Tunnus

UHA2015-010821

Sivua muokattu

04.06.2015