Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 20.08.2015

Maksuosuus otsonirahastolle

Kuvaus

Vuonna 1987 allekirjoitettu Montrealin pöytäkirja sisältää sitovia sopimuksia otsonikerrosta heikentävien aineiden valmistuksen, kulutuksen ja kaupan vähentämiseksi. Vuonna 1990 perustettiin pöytäkirjan muutoksella monenkeskinen otsonirahasto (Multilateral Fund, MLF), jonka tarkoituksena on auttaa kehitysmaita siirtymään pois otsonikerrosta vahingoittavien aineiden käytöstä. Monenkeskinen otsonirahasto rahoitetaan teollisuusmaaosapuolten varoin YK:n maksuosuustaulukon perusteella. Rahaston suuruudesta päätetään kolmivuotiskausittain osapuolikokouksen päätöksellä, ja maksuvelvoite on sitova. Marraskuun 2014 osapuolikokouksessa tehdyn päätöksen mukaan Suomen maksuosuus nousi reilulla 16 000 eurolla edellisvuoteen verrattuna ollen 765 333 euroa vuonna 2015.

Rahoituspäätös  20.08.2015

765 333 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Ympäristöapu

Toimiala

  • Biosfäärin suojelu 100%

Rahoituskanava

Otsonirahasto, Montreal protocol

Ota yhteyttä

keo-60

Rahoituskohteen numero

89824101

Tunnus

UHA2015-017474

Sivua muokattu

23.09.2015