ERITT/Africa partnership Forum - tukiyksikkö - Suomen tuen jatkaminen 2014-2016
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 08.04.2014

ERITT/Africa partnership Forum - tukiyksikkö - Suomen tuen jatkaminen 2014-2016

Kuvaus

African Partnership Forumin toimintaa osallistuvien maiden tukena on vuodesta 2005 toiminut OECD:n sihteeristön yhteydessä erillinen tukiyksikkö (APF Support Unit). Tukiyksikön tehtävänä on valmistella APF:n kokoukset sekä tarjota keinoja APF-kokouksen päätösten ja keskustelun seurannalle. Suomi on tukenut tukiyksikön toimintaa 150 000 eurolla / joka toinen vuosi, vuodesta 2006. APF:n tarkoituksena on tarjota foorumi jossa viedään eteenpäin korkean tason ja tuloksiin keskittyvää strategista dialogia Afrikan kanssa. APF mm. valmistelee viestejä G8-huippukokousten yhteydessä järjestettäviin tärkeimpien Afrikan maiden tapaamisiin ja muihin Afrikan kannalta merkittäviin kansainvälisiin kokouksiin. Sen keskeinen vastuualue on monitoroida Afrikan valtioiden sekä avunantajien tekemiä sitoumuksia Afrikan kehitykseen. Afrikka-spesifien kysymysten esilletuomiseksi OECD:ssa. Afrikka on tullut yhä selkeämmin OECD:n agendalle ja vastaavasti OECD:n profiili Afrikassa on parantunut. APF:n tukiyksikkö tukee näiden tavoitteiden saavuttamista. APF tukisihteeristön rooli on keskeinen varsinaisten APF-kokousten järjestämisessä ja valmistelussa. Tukiyksikkö tuottaa myös kaiken tausta-aineiston APF:n kokouksiin.

Lisätietoa

www.oecd.org

Rahoituspäätös  08.04.2014

150 000 €

Kohdealue

Afrikka

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Ympäristöapu
  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Sektoreittain erittelemätön 100%

Tuen tyyppi

Yleisavustukset monenkeskisille järjestöille (ODA-kelpoiset)

Rahoituskanava

Tal yhteist ja kehityksen järjestö

Ota yhteyttä

ali-30

Rahoituskohteen numero

29891301

Tunnus

UHA2014-007384

Sivua muokattu

08.05.2014