Maailmanlaajuinen ympäristörahasto (GEF)
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 01.11.2013

Maailmanlaajuinen ympäristörahasto (GEF)

Kuvaus

Maailmanlaajuinen ympäristörahasto (Global Environment Facility, GEF) perustettiin alun perin Maailmanpankin pilottihankkeeksi avustamaan maailmanlaajuista ympäristönsuojelua. Vuonna 1992 GEF:n osapuolet päättivät muodostaa siitä Rion ympäristöhuippukokouksen toimintasuunnitelmassa (Agenda 21) sovitun mukaisesti YK:n ilmastopuitesopimuksen (UNFCCC) ja biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen (UNCBD) rahoitusinstrumentin. Uuden muotoinen GEF aloitti toimintansa vuonna 1994. Vuonna 2001 GEF:stä tuli Tukholman eli ns. POP-sopimuksen väliaikainen rahoitusmekanismi ja vuonna 2003 aavikoitumissopimuksen (UNCCD) rahoitusmekanismi. GEF:n tarkoituksena on sen peruskirjan mukaisesti saavuttaa globaaleja ympäristöhyötyjä ja toimia monenvälisten ympäristösopimusten rahoitusinstrumenttina. GEF toimii kuudella pääalueella, jotka ovat biodiversiteetti (UNCBD), ilmastonmuutos (UNFCCC), otsonikerros, kansainväliset vedet, pysyvät organiset yhdisteet (POP-sopimus) sekä maaperän köyhtyminen (UNCCD). Viidensissä lisärahoitusneuvotteluissa ajanjaksolle 1.7.2010-30.6.2014 yhdistettiin kemikaalit (otsonia tuhoavat aineet ja POPs) omaksi kemikaalipääalueekseen, jolloin samalla sinne lisättiin kestävä kemikaalihallinto ja elohopea. Samalla vahvistettiin kestävän metsänhoidon tukemista. Suomi on osallistunut GEF:n rahoitukseen alusta lähtien. Suomen tuki neljännellä rahoituskierroksella (2006-2010) oli 31,12 miljoonaa euroa ja tällä kierroksella 57,30 miljoonaa euroa. Kyseessä on viidennen lisärahoituskauden viimeinen erä.

Lisätietoa

http://www.thegef.org/gef/(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Rahoituspäätös  01.11.2013

13 650 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Ympäristöapu
  • Aavikoitumisen torjunta
  • Biodiversiteetin vaalinta
  • Ilmastonmuutoksen hillintä

Toimiala

  • Ympäristöpolitiikka ja -hallinto 100%

Tuen tyyppi

Yleisavustukset monenkeskisille järjestöille (ODA-kelpoiset)

Rahoituskanava

Maailman ympäristörahasto

Ota yhteyttä

keo-60

Rahoituskohteen numero

89890005

Tunnus

UHA2013-006176

Sivua muokattu

19.11.2013