Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 15.06.2016

Verkkojulkaisut

Kuvaus

Ulkoministeriön kehitysviestintä vastaa kehityspolitiikan ja kehitysyhteistyön viranomaisviestinnästä, jonka tulee olla avointa, selkeää ja luotettavaa. Viestinnän tavoitteena on, että kehityspolitiikan ja kehitysyhteistyön tekijöiden asiantuntemus ja kokemus nousevat esiin siinä julkisessa keskustelussa, jota aiheesta käydään. Kehitysviestinnän yksikkö toteuttaa itse viestintähankkeita sekä tuottaa työkaluja koko hallinnolle kehityspolitiikasta ja kehitysyhteistyöstä viestimiseen. Ulkoministeriön kehityspolitiikkaa ja -yhteistyötä koskeva viranomaisviestintä on keskitetty formin-verkkopalveluun, jonka sisältöä ja palvelevuutta kehitetään edelleen. Kansalaisviestinnän kannalta tärkeitä verkkosivuja ovat sen lisäksi Maailma 2030.fi -palvelu jolle keskitetään Agenda 2030 –kansalaisviestintää sekä Kehitys-Utveckling -lehden verkkosivut.

Rahoituspäätös  15.06.2016

25 000 €

Toimiala

  • Kehitystietoisuuden edistäminen 100%

Rahoituskanava

Suomen julkinen sektori

Ota yhteyttä

vie-30

Rahoituskohteen numero

89812212

Tunnus

UHA2016-003129

Sivua muokattu

06.07.2016