Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 15.06.2016

Koulu- ja oppilastiedotus

Kuvaus

Ulkoministeriön kehitysviestintä vastaa kehityspolitiikan ja kehitysyhteistyön viranomaisviestinnästä, jonka tulee olla avointa, selkeää ja luotettavaa. Viestinnän tavoitteena on, että kehityspolitiikan ja kehitysyhteistyön tekijöiden asiantuntemus ja kokemus nousevat esiin siinä julkisessa keskustelussa, jota aiheesta käydään. Kehitysviestinnän yksikkö toteuttaa itse viestintähankkeita sekä tuottaa työkaluja koko hallinnolle kehityspolitiikasta ja kehitysyhteistyöstä viestimiseen. Vuonna 2016 voimaan astuvat valtakunnalliset perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteet luovat tilaa globaalin kehityksen teemojen käsittelyyn koulutyössä. Tulevien kestävän kehityksen tavoitteiden kannalta kouluissa toteutettava globaalikasvatus on avainasemassa. Ulkoministeriön kehitysviestintä tukee globaalikasvatusta ministeriön vastuualueen näkökulmasta, pyrkimyksenä myös parantaa globaalikasvatusta toteuttavien kansalaisjärjestöjen työn vaikuttavuuden edellytyksiä paikallistasolla. Ministeriö jatkaa pitkäaikaista ja tuloksellista yhteistyötä opetusviranomaisten kanssa.

Rahoituspäätös  15.06.2016

250 000 €

Toimiala

  • Kehitystietoisuuden edistäminen 100%

Rahoituskanava

Suomen julkinen sektori

Ota yhteyttä

vie-30

Rahoituskohteen numero

89812206

Tunnus

UHA2016-003128

Sivua muokattu

06.07.2016