Kehitysmaihin kohdistuvien innovaatioiden ja liiketoiminnan kehittämisen tuki
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 19.11.2013

Kehitysmaihin kohdistuvien innovaatioiden ja liiketoiminnan kehittämisen tuki

Kuvaus

Hankkeen tavoitteena on edistää kehitysinnovaatioiden ja vähävaraisia ihmisiä osallistavan liiketoiminnan kehittämistä Suomen kehitysyhteistyössä. Hankkeen avulla kehitetään palveluja, yhteistyömuotoja ja tilaisuuksia kehitysinnovaatioiden, vähävaraisia ihmisiä osallistavan liiketoiminnan sekä yksityisen sektorin, julkisen sektorin, kansalaisyhteiskunnan ja oppilaitosten välisten kumppanuuksien edistämiseksi. Hankkeen puitteissa voidaan myös tukea pienimuotoisia pilottihankkeita ja kehitysmaiden edustajien osallistumista yhteistyöhön. Hanke edistää UM:n ja TEMin task forcen tulosten ja suositusten toimeenpanoa, monitoimijakumppanuuksia ja muita yhteistyömahdollisuuksia. Hanke edesauttaa uudenlaisen innovatiivisen taloudellisen toiminnan syntymistä kehitysmaissa. Eri toimijoiden resurssit, osaaminen, tuotteet ja palvelut, toimintamallit sekä ratkaisut voivat yhdessä luoda uutta, asiakaslähtöistä, kumppanuuksiin perustuvaa, kestävällä pohjalla olevaa kehitysyhteistyötä. Hankkeen välittömät hyödynsaajat ovat palveluja ja yhteistyömuotoja kehittävät toimijat, pienimuotoisten pilottihankkeiden toteuttajat ja kehitysmaiden edustajat, jotka osallistuvat yhteistyöhön. Pitkällä aikavälillä hanke hyödyttää kehitysmaiden vähävaraisia ihmisiä, erityisesti naisia, nuoria ja mikroyrittäjiä, sekä helposti syrjäytyviä ryhmiä. Hankkeen toteuttajat ovat UM:n ja TEMin task forcen työtä toimeenpanevat asiantuntijatahot, konsultit, järjestöt, julkisen ja yksityisen sektorin toimijat, muut mahdolliset palveluntuottajat sekä mahdollisten pilottihankkeiden toimeenpanijat.

Rahoituspäätös  19.11.2013

200 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Kaupan kehittäminen
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Liike-elämän tukipalvelut ja instituutiot 100%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Erityinen kohderyhmä

  • naiset
  • nuoret

Rahoituskanava

  • Suomen julkinen sektori
  • Konsultit

Ota yhteyttä

keo-20

Rahoituskohteen numero

89892282

Tunnus

UHA2013-006141

Sivua muokattu

26.11.2013